Skip to content

Hostel aan de Eulerlaan?

Door William - 6 december 2008 - Nieuws, Sterrenburg

Het komt niet vaak voor dat er zoveel belangstelling is voor de politiek als in de discussie rondom het hostel. De beweging die in Sterrenburg op gang is gekomen is overweldigend. Dat maakt indruk.

In mei hebben raad en college een traject afgesproken om tot een locatie te komen. We hebben vertrouwd op de deskundigheid van de ingestelde werkgroep om tot een weloverwogen locatiekeuze te komen. Dat vertrouwen is niet weg. Wij zien de Eulerlaan daarom nog altijd als een geschikte optie voor het hostel. Dat betekent niet dat we de ogen sluiten voor de ontrust in de wijk. Als je als raadslid met zo’n beweging geconfronteerd wordt kun je je niet achter de deskundigheid van anderen blijven verschuilen. Dan zul je terug in het proces moeten gaan en het je stap voor stap eigen moeten maken. We hebben de afgelopen weken daarom veel met omwonende gesproken en we hebben, ook samen met omwonenden, verschillende locaties elders in het land bezocht.

Centrale vraag: welke gevolgen heeft zo’n voorziening voor de wijk? Dat is lastig te voorspellen. Er is geen één op één vergelijkingsmateriaal. Wel blijkt dat de acceptatie in de buurt een belangrijke factor is in de beleving van overlast. In Gouda zijn al vier jaar lang problemen. En wat dat betreft is er in Dordrecht een valse start gemaakt. De communicatie ging niet goed. Er is een schrikbeeld opgeroepen, waar mensen terecht tegen in verzet komen.

In het proces van locatiekeuze is de beleving van overlast nog onvoldoende belicht geweest. De Eulerlaan is een geschikte optie, maar er bestaat wel het risico van een situatie zoals in Gouda. Dit kun je beperken door de fysieke inpassing van het hostel en goed beheersafspraken, maar het zou onze voorkeur hebben als er een alternatieve locatie wordt gevonden, die niet direct tussen woningen is gelegen. Voorop staat dat zo’n alternatief recht moet doen aan de hostelformule, dus goed bereikbaar en dichtbij voorzieningen. De eerder gestelde criteria staan wat ons betreft dan ook niet ter discussie, al kun je wel van mening verschillen over de toepassing (Hoe dichtbij is dichtbij? Wat is te duur? Dat laatste is ons inziens uiteindelijk aan de politiek om te beslissen.) Wel voegen wij graag nog een criterium toe, wil de locatie daadwerkelijk een alternatief zijn voor de Eulerlaan, namelijk ‘positionering ten opzichte van de woonbebouwing’. Het belangencomité heeft aangegeven mee te willen zoeken naar een dergelijke locatie. De wethouder neemt dit aanbod nu aan.

Mocht er geen goed alternatief worden gevonden, dan wordt het wat ons betreft de Eulerlaan. Want we willen wel dat het hostel er komt. Het is geen geheim dat het CDA lang met het concept heeft geworsteld, vanwege het toestaan van drugsgebruik. We zien het hostel als de laatste mogelijkheid om deze doelgroep met hulp te bereiken. Geen opbergvoorziening, maar een voorziening die mensen de kans biedt tot een beetje menselijkheid. Die kans moeten we in Dordrecht willen bieden.

Gerelateerde berichten

Wellicht zijn onderstaande berichten ook interessant.