Skip to content

CDA-motie ‘Aanpak hennepkwekerijen’ aangenomen

Door William - 18 november 2009 - Nieuws

Het CDA ijvert voor een hands-on aanpak van illegale hennepkwekerijen. Kwekerijen gevestigd in woonhuizen in woonwijken, tasten de leefbaarheid en veiligheid in buurten aan: ze geven (geur)overlast en kunnen tot brandgevaarlijke situaties leiden.

Het CDA heeft het College van Burgemeester en Wethouders herhaaldelijk opgeroepen de aanpak van illegale kwekerijen uit te breiden en de zogenaamde ‘bestuurlijke aanpak’ toe te passen. Dit moet de snelheid bevorderen én geeft de mogelijkheid de kosten voor het opruimen van illegale kwekerijen te verhalen op de kweker.

De tekst van de raadsuitspraak, die door een meerderheid van CDA, VVD, ChristenUnie/SGP, Beter voor Dordt, EcoDordt/D66 en VSP is aangenomen, luidt:

De gemeenteraad van Dordrecht in vergadering bijeen op 10 en 11 november 2009, behandelend de begroting 2010,
Constaterende dat;

 • het exploiteren van een hennepkwekerij strafbaar is, overlast veroorzaakt, brandgevaar oplevert, het woon- en leefklimaat van de omgeving en het veiligheidsgevoel van omwonenden aantast;
 • het exploiteren van een hennepkwekerij veelal gepaard gaat met andere strafbare feiten zoals diefstal van elektriciteit, belastingontduiking, uitkeringsfraude en in gevaar brengen van de omgeving;
 • deze activiteiten schadelijk zijn voor de samenleving, de leefbaarheid van de omgeving, het woningaanbod, de openbare orde en veiligheid en het maatschappelijke aan zien van de stad Dordrecht;
 • de schade welke is gemoeid met ontruimen van hennepkwekerijen worden in Dordrecht nauwelijks verhaald bij de hennepkweker/ eigenaar.
  Overwegende dat;
 • de inzet van het bestuursrecht aanvullend is op het strafrecht. Bestuursrecht kan ingezet worden bij overlastgerelateerde en gevaarzettende gevallen;
 • bestuursrecht de mogelijkheid geeft om lik op stuk beleid te voeren; een bestuurlijke reactie kan vaak sneller worden gegeven dan via het reguliere strafrecht;
 • bestuursrecht biedt mogelijkheden om de schade welk wordt geleden te verhalen, zoals ontruimingskosten, uitkeringsfraude en de belastingdienst kan navorderingsaanslagen opleggen;
 • inzet van bestuurrecht kan de inzet van strafrechtelijk apparaat ontlasten. De Politie en het openbare Ministerie kunnen hun aandacht meer richten op de achterliggende georganiseerde criminaliteit;

Verzoekt het college om;

 1. op korte termijn het overleg te initiëren met de partners op het gebied van de bestuurlijke aanpak van de hennepteelt ten einde te komen tot de opstelling van een samenwerkingsconvenant, waarbij afspraken worden neergelegd over ieders inzet bij deze handhaving;

 2. voor de kadernota 2011 te rapporteren over de uitkomst;

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde berichten

Wellicht zijn onderstaande berichten ook interessant.