Skip to content

Onderzoek: veiligheid, sociaal beleid en economie bij CDA in goede handen

Door William - 26 februari 2010 - Nieuws

Elsevier-onderzoek: PvdA-gemeenten scoren slechter op sociaal beleid

De gemeentelijke woonlasten stegen tussen 2006 en 2009 met slechts 1,2 procent per jaar. Maar: de verschillen tussen gemeenten zijn groot.

Dat blijkt uit onderzoek van Elsevier naar de prestaties van gemeenten in de afgelopen vier jaar. De resultaten verschijnen deze week in het weekblad. In het onderzoek worden naast de woonlasten ook prestaties op belangrijke beleidsterreinen vergeleken. Resultaten uit Elsevier’s jaarlijkse publicatie ‘De beste gemeenten’ uit 2006 en 2009 vormen hiervoor de basis.

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) berekende voor Elsevier de jaarlijkse toe- of afname van de woonlasten tussen 2006 en 2009. Rekening houdend met de inflatie, steeg het bedrag dat meerpersoonshuishoudens betalen aan onroerendezaakbelasting (ozb), rioolheffing en reinigingsheffing met slechts 1,2 procent per jaar.

Uitkeringen
Het hangt er wel vanaf waar u woont of de lasten daalden dan wel stegen. Uit analyse van de resultaten blijkt dat gemeenten waar de PvdA aan de macht is – dat wil zeggen: waar PvdA de meeste stemmen haalde bij de laatste verkiezingen én tenminste één wethouder heeft – liggen de woonlasten lager dan in andere gemeenten.

Daar staat tegenover dat in deze gemeenten de woonlasten wel harder stegen dan gemiddeld in de afgelopen collegeperiode. Gemeenten waar de PvdA de grootste is, scoren gemiddeld lager op het beleidsterrein ‘sociaal klimaat’: het aantal uitkeringsgerechtigden ten opzichte van het aantal hoge inkomens slonk daar minder dan elders.

Gemeenten waar de meeste politieke macht bij het CDA ligt, scoren beter op de beleidsterreinen dienstverlening, criminitaliteit en verkeersveiligheid, sociaal klimaat en economie.

Er bestaat geen zichtbaar verband tussen gemeenten waar VVD ‘regeert’ en de ontwikkeling van de woonlasten. De gemiddelde woonlasten zijn wel hoger in de VVD-gemeenten – meestal dankzij de duurdere huizen in deze gemeenten.

De resultaten van gemeenten waar lokale partijen aan het roer staan, zijn diffuus. Alleen in de dienstverlening scoren ze relatief iets minder dan de andere gemeenten.

Gerelateerde berichten

Wellicht zijn onderstaande berichten ook interessant.