Skip to content

Prioriteit voor arbeidsmarktbeleid

Door William - 25 mei 2010 - Nieuws

Mensen kansrijk maken voor een baan vinden wij een belangrijk onderdeel van sociaal beleid. Door de economische crisis zijn nu veel mensen werkloos. Maar, door vergrijzing wordt in de nabije toekomst een tekort aan personeel verwacht. Voor het oplossen hiervan is het nodig dat beroepsonderwijs, de (verwachte) vraag van werkgevers en inspanning van de Sociale Dienst nauwer op elkaar afgestemd worden. In onze regio zien wij met name goede groeikansen in de sectoren Zorg, Maritiem en Toerisme.

Onderwijs, Sociale Zaken en Arbeidsmarkt zitten in het nieuwe college in portefeuille bij het CDA. U mag er op rekenen dat wij in energieke samenwerking met bedrijven, scholen en instellingen iedereen die kan, van jong tot ouder, aan het werk proberen te krijgen.

Gerelateerde berichten

Wellicht zijn onderstaande berichten ook interessant.