Skip to content

Alcohol en Jeugd

Door William - 17 juni 2010 - Nieuws

Op 15 juni was burgerraadslid Frans Riet namens het CDA vertegenwoordigd in een advieskamer van de Dordtse Kamers met als onderwerp de raads-informatiebrief over de stand van zaken rondom de verschillende projecten m.b.t. alcoholmisbruik onder jongeren. Het CDA is van mening dat er sprake is van een toenemende zorg over het alcoholgebruik van jongeren. Op steeds jongere leeftijd worden we, ook in Dordrecht, geconfronteerd met ernstige vormen van misbruik. Helaas zien we dat de maatregelen die afgelopen jaren zijn genomen om het misbruik tegen te gaan, onvoldoende effect sorteren. Scholen tonen vaak geen interesse voor lespakketten en ouders helaas zelden verschijnen op de thema-avonden die door enkele welwillende scholen worden aangeboden.

Het CDA heeft daarom, met het oog op de realiteit, gevraagd om vooral in te zetten op de handhaving van de huidige wetgeving. De regels zijn duidelijk. Er zijn leeftijdsgrenzen voor de verkoop van alcohol en ook in sportkantines zijn er diverse regels die het gebruik van alcohol bij jongeren beperken. We constateren echter, dat er afgelopen jaar onvoldoende daadwerkelijk is gehandhaafd. Slechts een derde deel van de sportkantines voldoet aan de eisen ten aanzien van alcoholgebruik. Wat het CDA betreft zou strenger moeten worden opgetreden bij overtreding. Eventueel zou dit gevolgen moeten hebben voor de subsidies aan sportverenigingen. Tenslotte zou er via de Sportraad een convenant moeten worden opgesteld met de verenigingen, waarin beperkende afspraken worden gemaakt over het gebruik van alcohol tijdens jeugdwedstrijden. Op deze wijze hoopt het CDA een realistische bijdrage te kunnen leveren aan het tegengaan van alcoholmisbruik.

Gerelateerde berichten

Wellicht zijn onderstaande berichten ook interessant.