Skip to content

CDA voor aanpak Provincialeweg en handhaving snelheid

Door William - 7 juni 2010 - Nieuws, Stadspolders

De Provincialeweg is een belangrijke ontsluitingsweg voor de oostelijke delen van de stad, zoals de wijken Stadspolders, Dubbeldam en de Hoven. Op het Sprekersplein van 18 mei jl. hebben inwoners van Dubbeldam de verkeersveiligheid in hun wijk aan de orde gesteld. Mede door het sluipverkeer ontstaan er onveilige situaties, omdat automobilisten op verschillende manieren proberen zo snel mogelijk door Dubbeldam op de N3 te komen.

Het CDA heeft in de adviescommissie van 1 juni aangegeven dat de doorstroming op de N3 verbeterd moet worden. Het moet automobilisten aantrekkelijk gemaakt worden om via de Provincialeweg de wijken in en uit te rijden, zodat automobilisten niet meer verleid worden om te kiezen voor sluiproutes dwars door woongebieden. Het CDA is dan ook blij dat het college werk maakt van het aanpakken van de Provincialeweg en is benieuwd naar de (inhoud van de) plannen, die op korte termijn aan de commissie en raad worden voorgelegd. Ook is het CDA verheugd dat het college het voorstel uit het CDA verkiezingsprogramma heeft overgenomen om de doorstroming op de Provincialeweg te verbeteren door het instellen van een “Groene Golf”. Dit zal een bijdrage leveren aan een betere ontsluiting en doorstroming vanuit en naar de wijken Dubbeldam, de Hoven en Stadspolders.

Naast het aanpakken van de Provincialeweg is het volgens het CDA van belang dat er ook aandacht is voor de verkeerssituatie in Dubbeldam. Indien een weg is of wordt ingericht als 30 kilometer gebied, moet het mogelijk zijn dat de snelheid wordt gehandhaafd. De insprekers uit Dubbeldam lieten weten dat er vaak (veel) te hard wordt gereden. Op dit moment wordt er door de politie niet gecontroleerd. Het CDA is van mening dat er zo snel mogelijk afspraken gemaakt moet worden met de politie om te zorgen dat de snelheid gehandhaafd kan worden. De overheid heeft immers een belangrijke taak om te zorgen dat de regels nageleefd worden. Een gecombineerde aanpak van een veilige inrichting van de weg en zo nodig handhaven van de snelheid is wat het CDA betreft de noodzakelijke aanpak om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Gerelateerde berichten

Wellicht zijn onderstaande berichten ook interessant.