Skip to content

Nieuwsbrief CDA Dordrecht

Door William - 29 september 2010 - Nieuws

Beste leden van de CDA afdeling Dordrecht,

Graag informeert het bestuur u over de ledenvergadering van maandag 1 november a.s. en de bijeenkomsten die georganiseerd worden in het kader van het coalitieakkoord

A. Bijeenkomsten coalitieakkoord

De onderhandelaars van de Tweede Kamer fracties van CDA, VVD en PVV hebben dinsdagavond een akkoord bereikt t.b.v. een nieuw kabinet. Vanwege de onrust die het bestuur heeft geproefd binnen de afdeling heeft het bestuur gemeend om, voordat er een definitief akkoord zou liggen, met de leden bij elkaar te komen. De bijeenkomst zal plaats vinden op vrijdag 1 oktober a.s. vanaf 20.00 uur en heeft als doel om van gedachten te wisselen en om leden die naar het coalitieakkoord congres gaan te voeden met ideeën.

De provinciale afdeling en de afdeling Dordrecht zullen deze vrijdag tegelijk een bijeenkomst organiseren. Van de provinciale bijeenkomst is bekend dat daar fractieleden een toelichting zullen geven op het akkoord. Zodra daar meer informatie over beschikbaar is zult u deze ontvangen. De lokale bijeenkomst zal zonder leden van de Tweede Kamer fractie gehouden worden. Gezien deze samenloop kiest het bestuur er voor om op basis van aanmelding de lokale bijeenkomst vorm te geven, dan wel gezamenlijk af te reizen naar de provinciale bijeenkomst. Als ondergrens voor de lokale bijeenkomst hanteert het bestuur 10 aanmeldingen. U kunt zich aanmelden via de beoogd secretaris, ellen.allewijn@gmail.com onder vermelding van uw emailadres en telefoonnummer. U krijgt dan uiterlijk vrijdagmiddag bericht omtrent de locatie.

Zaterdag 2 oktober zal vervolgens een extra, landelijk congres georganiseerd worden in de Rijnhal, te Arnhem. Hier kunnen de leden zich over het akkoord uitspreken. Het landelijk bureau heeft de volgende uitnodiging verspreid:

Uitnodiging formatiecongres 2 oktober 2010

Het partijbestuur nodigt u, onder voorbehoud van de voortgangsgesprekken in de fractie, uit voor een extra partijcongres op zaterdag 2 oktober. Dit congres wordt georganiseerd omdat er een conceptregeerakkoord tussen CDA en VVD is bereikt en een conceptgedoogakkoord tussen CDA, VVD en PVV.

Het partijcongres vindt plaats tussen 10.00-17.00 uur in de Rijnhal, Olympus 1 6832 EL Arnhem. De ontvangstbalie gaat open om 08.30 uur, de zaal om 09.30 uur. U bent hierbij van harte uitgenodigd dit formatiecongres bij te wonen. Aanmelding kan via de CDA site. Let op: Heeft u zich vooraangemeld? Ook dan moet u zich definitief aanmelden, uw vooraanmelding geldt niet als officiële aanmelding. U kunt zich aanmelden tot 1 oktober, 22.00 uur. Daarna sluit de aanmelding.

Het conceptregeerakkoord en conceptgedoogakkoord kunt u van onze website downloaden. U ontvangt een e-mail zodra deze beschikbaar zijn. De akkoorden zijn NIET in gedrukte vorm beschikbaar.

B. ALV 1 november

Op maandagavond 1 november organiseert het bestuur een ledenavond die deels in het teken zal staan van de provinciale staten verkiezingen. Na het weekend zijn het concept programma en de kandidaten op te vragen bij de beoogd secretaris via ellen.allewijn@gmail.com. Bovendien zal deze avond een nieuwe bestuursvoorzitter gekozen worden. Tot 1 september heeft u de gelegenheid gekregen om kandidaten voor te stellen t.b.v. deze functie. Hier is geen gebruik van gemaakt. Het bestuur draagt uit haar midden Jean Wiertz voor als kandidaat – voorzitter.

Een ander belangrijk onderdeel van de avond betreft het werk van de nieuwe fractie. De nieuwe fractie is inmiddels een half jaar in functie. Iets minder lang participeert het CDA met haar wethouder Dion van Steensel in het College van B&W samen met VVD en BvD. Hoe gaat het met de samenwerking? Hoe ervaren de fractieleden het werk? Wat zijn de belangrijke onderwerpen die op de agenda hebben gestaan, of binnenkort te verwachten zijn. Vragen genoeg aan de nieuwe fractie dus! Een deel van de avond staat daarom in het teken van het werk van de fractie en de wethouder.

U bent allen van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Over de locatie wordt u nog nader geïnformeerd. Inloop vanaf 19.30 start vanaf 20.00 uur.

Gerelateerde berichten

Wellicht zijn onderstaande berichten ook interessant.