Skip to content

Uitnodiging Provinciaal overleg regeer/gedoogakkoord

Door William - 30 september 2010 - Nieuws

Geachte leden van het CDA-Zuid Holland,

Zoals u uit de uitnodiging van het landelijk partijbureau heeft kunnen vernemen, vindt aanstaande zaterdag 2 oktober vanaf 10.00 uur in Arnhem het partijcongres inzake het regeer- en gedoogakkoord plaats.
Tijdens dit congres zal er over het regeer- en gedoogakkoord van gedachten worden gewisseld en wordt er door het partijbestuur een resolutie aan de leden voorgelegd inzake goedkeuring of afwijzing van
het regeer- en gedoogakkoord.

Ter voorbereiding van het partijcongres organiseert het provinciaal bestuur van het CDA-Zuid Holland op aanstaande vrijdagavond, 1 oktober:

van 17.00 uur tot 19.00 uur een vergadering voor de partijcongresdelegatie

van 19.30 uur tot 22.00 uur een bijzondere ledenvergadering (inloop: vanaf 19.00 uur)

Deze vergaderingen zullen worden gehouden in het van der Valk hotel de Bijhorst, Zijdeweg 54, 2245 BZ in Wassenaar. U bent van harte uitgenodigd om bij deze bijzondere ledenvergadering aanwezig te zijn.
(De vergadering van de partijcongresdelegatie is alleen bedoeld voor leden van de delegatie.) Nota bene: Beide vergaderingen zijn besloten en niet toegankelijk voor introducé’s of leden van de pers, zodat de
discussie binnen de provinciale afdeling in alle rust gevoerd kan worden.

We verzoeken u vriendelijk om u aan te melden voor de bijzondere ledenvergadering bij Peter Viallé via vialle@hccnet.nl. U ontvangt van deze aanmelding geen bevestiging. Tijdens de bijzondere ledenvergadering
zal er op provinciaal niveau van gedachten worden gewisseld over het regeer- en gedoogakkoord en de resolutie van het partijbestuur.

Aangezien er op vrijdagavond nog tot 23.30 uur resoluties kunnen worden ingediend bij het partijbureau en de reeds ingediende resoluties dan nog niet beschikbaar zijn op de landelijke CDA-site, is het praktisch
gezien niet mogelijk om tijdens de BLV andere resoluties dan de resolutie van het partijbestuur te bespreken, met uitzondering van de resoluties die bij het provinciaal bestuur bekend zijn.

U wordt daarom vriendelijk verzocht om uw voornemen om een resolutie in te dienen, kenbaar te maken en de concept-tekst voor vrijdagmorgen 12.00 uur te mailen naar
Peter Viallé (vialle@hccnet.nl / tel. 06-53 97 80 48),
Johan Burger (j.burger@at-kb.nl/ tel. 06-53 49 08 50) en
Nicolette Bos (n.bos@tweedekamer.nl/ tel. 06-20 30 10 40).
(In verband met de korte termijnen wordt u verzocht de concept-resoluties naar alle drie genoemde personen te mailen.)

De tekst van de akkoorden en de resolutie van het partijbestuur zullen later deze week te downloaden zijn van de landelijke CDA-site www.cda.nl. We zullen deze stukken vervolgens zo snel mogelijk rondmailen
binnen de provinciale afdeling.

Indien er in de komende dagen eventueel nadere informatie beschikbaar komt over het partijcongres en de bijbehorende procedures, dan zullen we u dit per mail melden. U ontvangt later deze week de definitieve
agenda voor de bijzondere ledenvergadering op vrijdagavond. Zoals hierboven aangegeven zal het grootste gedeelte van de bijeenkomst worden besteed aan gedachtewisseling over het regeer- en gedoogakkoord,
de resolutie van het partijbestuur en andere resoluties die op dat moment bij ons bekend zijn.

Tenslotte graag uw aandacht voor het volgende: tijdens het partijcongres is er ruimte voor het bespreken van resoluties die het formatieproces betreffen. Deze resoluties kunnen tot aanstaande vrijdag 1 oktober
23.30 uur bij Karin Hoentjen (hoentjen@cda.nl) op het partijbureau worden ingediend door provinciale en lokale afdelingen, een groep van 25 leden, het CDJA en het CDAV. Resoluties die andere onderwerpen
betreffen dan het formatieproces zullen worden behandeld tijdens het reguliere najaarscongres op zaterdag 27 november as. Daarnaast is het niet mogelijk om resoluties in te dienen die amendering van de tekst
van het gedoog- en regeerakkoord beogen. Het is daarnaast niet mogelijk om per volmacht uw stem door een ander CDA-lid te laten uitbrengen op het partijcongres.

Tenslotte maken we u erop attent dat een vooraanmelding voor het partijcongres in de afgelopen periode niet volstaat voor definitieve deelname aan het landelijk partijcongres. U kunt zich via de landelijk website
www.cda.nl definitief aanmelden vóór aanstaande vrijdag 1 oktober, 15.00 uur. Komt u zaterdag met het openbaar vervoer naar Arnhem, houdt u er dan rekening mee dat er werkzaamheden aan het spoortraject
naar Arnhem zullen plaatsvinden en er plaatsvervangend busvervoer wordt ingezet door NS.

Meer informatie over het partijcongres vindt u in de bijlage bij dit bericht en op de landelijke CDA-website www.cda.nl.

Gerelateerde berichten

Wellicht zijn onderstaande berichten ook interessant.