Skip to content

Voorbereidingen Provinciale Statenverkiezingen begonnen

Door William - 15 september 2010 - Nieuws

De verkiezingen voor de Provinciale Staten vinden plaats op 2 maart 2011. Aangezien deze belangrijke verkiezingen invloed hebben op de samenstelling van de Eerste Kamer, is het CDA Zuid-Holland reeds begonnen met de voorbereidingen
voor de campagne. Lijsttrekster Liesbeth Spies, oud-Tweede Kamer lid en vicevoorzitter van de CDA fractie, is momenteel op tournee door Zuid-Holland en bracht een bezoek aan Dordrecht, waar zij werd verwelkomd door wethouder Dion van Steensel, raadslid Elly van Wenum, burger-raadslid Peter Naeije en de bestuursleden Christiaan Merkuur en Jean Wiertz.

Als locatie voor deze ontmoeting was gekozen voor het nieuwbouwcomplex op het Leerpark. In één van de prachtige, nieuwe vergaderruimtes gaf Dion van Steensel duidelijk aan waar Dordrecht op wil inzetten. De CDA wethouder liet weten dat Dordrecht in de eerste plaats behoefte heeft aan meer veiligheid op het spoor. Van Steensel, wethouder financiën, onderwijs en sociale zaken, heeft al geld gestoken in een veiliger wisselsysteem, maar samenwerking met de provincie is essentieel voor de algemene veiligheid van de regio. Ten tweede werd aangegeven dat de doorstroom van de A16/N3 verbeterd moet worden, Dordrecht een Intercitystation moet blijven en dat de Mijlweg meer capaciteit moet krijgen. Verder liet het CDA Dordrecht weten dat het aantrekken van HBO onderwijs van groot belang is. Meer studenten in de stad zorgt voor meer levendigheid en een verbetering van de economie.

Na het uitwisselen van ideeën gaf Dion van Steensel een kleine rondleiding door de gebouwen van het nieuwe Leerpark. Het was opvallend dat de combinatie werken-leren meer dan uitstekend is verwerkt in de opzet van het Leerpark. Zo kunnen jongeren van de opleidingen veiligheid en techniek op korte termijn samenwerken met de in de aanbouw zijnde brandweerkazerne. De oudere brandweerlieden die niet meer actief op de wagen mee kunnen, worden ingezet voor de opleiding van deze scholieren. Zo wordt de kennis en ervaring effectief overgedragen van de oudere op de jongere generatie. Ook de kappersopleiding liet zich van zijn positieve kant zien. In een moderne ruimte krijgen tientallen dames de mogelijkheid om het vak professioneel te leren op oefenpoppen en ook daadwerkelijke klanten. Het CDA Dordrecht heeft een dergelijke succesvolle combinatie van werken en leren dan ook sterk aanbevolen.

Ter afsluiting is besloten dat het CDA Dordrecht zal campagnevoeren in samenwerking met mensen die op de verkiezingslijst staan. Op die manier kunt u kennis maken en praten met onze kandidaten, zodat u een goede indruk krijgt van de CDA’ers op wie u kunt stemmen. Om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen kunt u de website cdadordrecht.nl in de gaten houden, waarop het CDA Dordrecht wekelijks één, twee of drie keer per week laat zien waar het mee bezig is, wat er gebeurt in de raad en wat er speelt in de stad.

*Op de foto: Dion van Steensel, Peter Naeije, Liesbeth Spies, Elly van Wenum en Christiaan Merkuur

Gerelateerde berichten

Wellicht zijn onderstaande berichten ook interessant.