Skip to content

CDA Dordrecht beantwoordt vragen in de Aksa Moskee

Door William - 16 oktober 2010 - Nieuws

Deze week is de CDA fractie aanwezig geweest bij een debatavond in de Aksa Moskee aan de Willem de Zwijgerlaan. Namens het CDA waren aanwezig: Wim van der Kruijff, Alet Veldhuijzen, Els Teeuw, Christiaan Merkuur, Peter Heijkoop, Sahin Seme en bestuurslid Ellen Allewijn. De avond werd georganiseerd door het bestuur van de moskee naar aanleiding van het nieuw gevormde kabinet. De bezoekers van de moskee wilden graag weten hoe het landelijke CDA zich de komende jaren zal opstellen, welke bezuinigingen Dordrecht zullen treffen en op welke punten het CDA Dordrecht wil gaan bezuinigen.

Fractievoorzitter Wim van der Kruijff verwoordde, wat betreft de landelijke koers van het CDA, de gemengde gevoelens binnen onze partij. Hij gaf aan dat het enerzijds voor iedereen duidelijk zal zijn dat een gedoogkabinet met de PVV niet onze eerste voorkeur heeft. Anderzijds realiseert het CDA zich terdege dat er geen andere opties zijn. Daar komt nog bij dat het CDA traditioneel niet wegloopt voor het nemen van verantwoordelijkheid en zodoende nu ook niet wil weglopen voor het signaal dat een hoop PVV protest-stemmers hebben willen afgeven. Dat neemt echter niet weg dat het CDA in de Tweede Kamer er sterk op zal toezien dat er geen grenzen worden overschreden.

Op de tweede en derde vraag, over de bezuinigingen in Dordrecht, waren de antwoorden van van der Kruijff eveneens duidelijk. Het CDA Dordrecht heeft al eerder aangegeven dat wat ons betreft de belangrijkste bezuinigingen moeten plaatsvinden in de sectoren cultuur, kunst en integratie. Op de vraag of bezuinigingen op integratie niet ten koste zullen gaan van de inburgering van minderheden, gaf de CDA fractie aan dat de huidige manier van inburgeren anders moet. Het CDA Dordrecht is geen voorstander van het jaarlijks in grote mate uitdelen van subsidies, maar wil juist meer integratie door middel van politiek, sport, religie, school, werk en verenigingen. De avond werd afgesloten met een kopje thee en persoonlijke gesprekken met bezoekers die een vraag hadden gesteld.

Het CDA Dordrecht bedankt de Aksa moskee voor de gastvrijheid, de thee en de goede debatleiding. De opkomst was hoog en de sfeer uitstekend: een voor herhaling vatbare avond.

  • Op de foto: Wim van der Kruijff

Gerelateerde berichten

Wellicht zijn onderstaande berichten ook interessant.