Skip to content

Begrotingsdebat Amendement 1 (stemmen gestaakt)

Door William - 11 november 2010 - Nieuws

Onderstaand voorstel voor het NIET schrappen van de subsidie voor de ouderenbonden zal later over worden gestemd wegens het staken van de stemmen.

De Raad van de Gemeente Dordrecht, in vergadering bijeen op 9 en 10 november 2010

Constaterende:
• dat in bijlage 1B bij extensivering E1.08 in voorstel 2 voorgesteld wordt de subsidies van de ouderenbonden met ingang van 2012 te beëindigen.

Overwegende:
• De ouderenbonden met inzet van vele vrijwilligers een groot maatschappelijk belang en een waardevolle functie in de stad hebben,
• De ouderenbonden een relatief kleine aanvullende subsidie nodig hebben om goed te kunnen functioneren,

Wijzigt extensiveringsclaim E1.08 uit Bijlage 1B van de programmabegroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 als volgt:

1. Voorstel 2: “beëindigen subsidies ouderenbonden (analoog aan zelforganisaties) ad € 3.480 m.i.v. 2012” wordt geschrapt;
2. De (sub)totalen van de extensiveringen in pakket 1 vanaf 2012 worden met € 3.480 verlaagd.
3. De budgettaire gevolgen hiervan worden ten laste gebracht van de Algemene Reserve.

De fractie van het CDA.

Gerelateerde berichten

Wellicht zijn onderstaande berichten ook interessant.