Skip to content

CDA Dordrecht hecht belang aan realistische duurzaamheid

Door William - 25 november 2010 - Nieuws

In de adviescommissie van 23 november hebben de fracties gesproken over het portfolioplan Duurzaamheid. Hierin staat de aanpak beschreven hoe het college Dordrecht duurzaam wil maken. Duurzaamheid is een van de thema’s in het politiek akkoord, waarop het college van CDA, VVD en BVD een transformatie wil realiseren. Alle fracties stemden in met de aanpak van het college.

Doel van het portfolioplan is om duurzaamheid nog beter en breder op de kaart te zetten. Het is een combinatie van lopende en nieuwe projecten.

Namens het CDA, heeft Peter Naeije in de commissievergadering duidelijk gemaakt dat duurzaamheid vooral concreet gemaakt moet worden. Bewustwording en betrokkenheid is goed en noodzakelijk, maar kan ook snel vrijblijvend zijn. Het CDA zet in op resultaten en daden.

De projecten hebben onze steun, maar het CDA wil dat er niet alleen op deze projecten ingezet wordt, maar dat duurzaamheid aandacht krijgt in alle daagse zaken. Peter Naeije gaf aan dat voor het CDA bij duurzaamheid de volgende uitgangspunten gelden, gebaseerd op het CDA verkiezingsprogramma:

– Zuinig omgaan met energie

– Verantwoord omgaan met onze omgeving (Goed rentmeesterschap!)

– Voorlichting

De voorlichting moet vooral praktisch zijn en niet te belerend. Vooral laten zien wat de voordelen zijn.

Daarnaast mag er ook best aandacht zijn voor alles wat al gedaan wordt en bereikt is. Een mooi voorbeeld is de realisatie van de Sportboulevard. De sportboulevard is iets om trots op te zijn, maar ook de technieken die hiervoor gebruikt zijn, leiden tot een unieke energiebesparing.

Uiteindelijk gaat het bij duurzaamheid om acties en resultaten. De gemeente heeft hier een rol in, maar moet deze ook niet overdrijven. Door goede voorlichting en informatie kunnen mensen, verenigingen, scholen en bedrijven de verantwoordelijkheid nemen om duurzaam te zijn en op die manier verantwoord omgaan met onze omgeving. Het CDA heeft het vertrouwen dat door samen die verantwoordelijkheid op te pakken, Dordrecht inderdaad duurzamer kan worden.

  • Op de foto: Peter Naeije

Gerelateerde berichten

Wellicht zijn onderstaande berichten ook interessant.