Skip to content

CDA Dordrecht realiseert verkiezingspunt: ‘Groene Golf’ voor Stadspolders en Dubbeldam

Door William - 24 november 2010 - Dubbeldam, Nieuws, Stadspolders

De adviescommissie van de gemeenteraad heeft op 16 november ingestemd met de voorstellen doorstromingsmaatregelen Provincialeweg. Doel is om de doorstroming van de Provincialeweg, gelegen tussen Dubbeldam en Stadspolders, te verbeteren. In de spits ontstaat er nu vaak filevorming vanuit de woonwijken richting de N3. Al enige tijd zijn er plannen om de doorstroming te verbeteren, bijvoorbeeld door extra weggedeeltes aan te leggen. In de adviescommissie gaf Peter Naeije namens het CDA aan dat de CDA-fractie blij is met het voorstel, omdat hiermee ook de wens van het CDA wordt gerealiseerd om een groene golf in te stellen.

Het oorspronkelijke plan is op een aantal punten aangepast. Nieuw is bijvoorbeeld het invoeren van de genoemde “groene golf”, zodat het verkeer beter kan doorstromen en sneller vanuit Stadspolders, Dubbeldam en de Hoven de N3 kan bereiken. De “groene golf” op de Provincialeweg is een van de speerpunten uit het CDA-verkiezingsprogramma. Dit speerpunt is opgenomen in het politiek akkoord van CDA, VVD en BVD en wordt nu ook gerealiseerd.

Een betere doorstroming zorgt niet alleen voor minder files, maar komt ook de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit ten goede. Het CDA vindt het belangrijk om in te zetten op verkeersveiligheid en doorstroming van verkeer.

Ook is het bij betere doorstroming minder aantrekkelijk om voor sluiproutes door Dubbeldam te kiezen en zal er dus minder (snel) verkeer door de woonwijken gaan. Daarnaast komt er voor een deel een busbaan, zodat ook het openbaar vervoer goed kan doorstromen. De grens van de bebouwde kom wordt ook verlegd, zodat de maximum snelheid bij de Hoven van 50 kilometer ook gehandhaafd kan worden.

Omdat de werkzaamheden voor overlast zullen zorgen, zal het grootste gedeelte van het werk in de zomervakantie van 2011 plaatsvinden, zodat de kans op overlast (door minder verkeer) wordt beperkt.

  • Op de foto: Peter Naeije

Gerelateerde berichten

Wellicht zijn onderstaande berichten ook interessant.