Skip to content

CDA Dordrecht tevreden over werkbezoek Woonbron

Door William - 30 november 2010 - Crabbehof, Krispijn, Nieuws

Het CDA Dordrecht kijkt terug op een geslaagd werkbezoek aan woningcorporatie Woonbron. Hoewel het weer niet echt meewerkte, was de hele fractie maandag aanwezig om te praten met de directeur van Woonbron en de gebiedsmanager Dordt West (Oud en Nieuw Krispijn, Wielwijk & Crabbehof).

De bijeenkomst ging met name om de opknapplannen voor Dordt West. Als CDA Dordrecht ondersteunen we tot op heden deze plannen. De plannen zijn namelijk zo ingericht dat niet alleen de fysieke leefomgeving wordt aangepakt (huizen), maar ook de sociale leefomgeving (‘de buurt’). Op die manier knappen we buurten op, maar trekken we niet de sociale samenhang uit elkaar. Mensen krijgen een moderner huis, maar blijven voor het overgrote deel in dezelfde straat/buurt/wijk wonen.

Een ander punt dat aan bod kwam, waren de huisuitzettingen. Logische vraag is: hoe gaat een huisuitzetting in zijn werk? Woonbron gaf aan dat hier een heel proces aan vooraf gaat. Zo is er bijvoorbeeld aan het begin van de huurovereenkomst een gesprek met de nieuwe huurders. Daarnaast wordt er direct contact opgenomen als mensen een bepaalde betalingsachterstand hebben. Voor de mensen die het uiteindelijk zelf niet redden is er hulp. Er wordt dan bijvoorbeeld een regeling getroffen. Is het echter zo dat men de huur niet meer overmaakt en vervolgens alle hulp weigert, dan volgt uiteindelijk uitzetting. Dat is wat het CDA betreft een eerlijke opzet. Wel benadrukten we dat kinderen na een uitzetting opgevangen moeten worden. Een kind mag niet nog eens extra de dupe worden van de fouten van zijn ouders. Woonbron gaf aan dat er inderdaad maatregelen worden genomen wanneer er kinderen in het spel zijn.

We bedanken Woonbron voor de informatie en de hartelijke ontvangst. Het was wat het CDA betreft een zeer nuttige bijeenkomst.

  • Op de foto: de (toekomstige) mooie nieuwbouw aan de Nassauweg. Bron: Woonbron.nl

Gerelateerde berichten

Wellicht zijn onderstaande berichten ook interessant.