Skip to content

CDA Dordrecht wil vrijwilligersorganisaties ontzien bij bezuinigingen

Door William - 22 november 2010 - Nieuws

Het CDA heeft tijdens de begrotingsbehandeling van 9 & 10 november twee voorstellen ingediend (zie artikelen amedement 1 en motie 1) .

Een update:

-> CDA wil vrijwilligersorganisaties ontzien bij bezuinigingen.
In de stad groeit bij diverse instellingen bezorgdheid over het voornemen subsidies te gaan stopzetten of verminderen. Hoe de bezuinigingen op de subsidies precies gaat uitpakken is nog niet bekend, het college is nog bezig met de uitwerking van de plannen. Wim van der Kruijff nam tijdens de begrotingsbehandeling een alvast voorschot: “Het kan niet zo kan zijn dat verenigingen en stichtingen met een groot maatschappelijk belang, vaak draaiend op vele vrijwilligers, en die een relatief kleine aanvullende subsidie nodig hebben om te kunnen blijven bestaan, hard getroffen zouden kunnen worden. Wij denken dan bijvoorbeeld aan de ouderenbonden, speeltuinverenigingen, de scouting. We moeten juist zuinig zijn op zulk soort waardevolle instellingen.” Om dit signaal kracht bij te zetten diende het CDA een motie in, die het college opriep de herijking van het subsidiebeleid zodanig vorm te geven dat deze instellingen zoveel mogelijk worden ontzien. Andere partijen in de raad wilden zich hier nog niet op vastleggen, alleen de VVD steunde het voorstel.

-> Lot ouderenbonden nog onzeker
Hoewel het nieuwe subsidiebeleid nog vorm moet krijgen, werd de subsidie aan de ouderenbonden al wel geschrapt in de begroting. Het CDA wilde dit in lijn met het voorgaande tegenhouden en diende een amendement in. Hoewel het college bij monde van wethouder Wagemakers aangaf dit voorstel te willen overnemen, kreeg het amendement bij de stemming geen meerderheid. De stemmen staakten (19-19) en dus wordt er in de decembervergadering van de gemeenteraad opnieuw over gestemd.

*Op de foto: Dordtse kinderen vermaken zich in de speeltuin. Bron: dordrecht.nl

Gerelateerde berichten

Wellicht zijn onderstaande berichten ook interessant.