Skip to content

Inbreng CDA Dordrecht tijdens definitieve begrotingsdebat (korte versie)

Door William - 9 november 2010 - Nieuws

Samenvatting van de op 9 november door CDA Fractievoorzitter Wim van der Kruijff uitgesproken tekst tijdens het debat over de Dordtse begroting

  • Het CDA is helder in wat we willen en in wat we niet willen:

Het CDA steunt de plannen om extra in te zetten op een leefbare en veilige stad, een prettige buurt om in te wonen.

Het CDA steunt de plannen waarbij mensen worden aangespoord worden eigen verantwoordelijkheid te nemen. Zowel in de zorg, het onderwijs als het bedrijfsleven.
Wij willen zorg dragen voor wie niet kan. En streng voor wie niet wil.

Het CDA steunt de plannen om extra in te zetten op duurzaamheid. Met verantwoorde consequenties voor ons nageslacht. Zowel op gebied van milieu als financiën geen potverteren.

Het CDA wil ouderenbonden, speeltuinverenigingen en de scouting ontzien als er straks subsidies stopgezet of verminderd worden. Deze draaien op veel vrijwilligers en hebben groot maatschappelijk belang. Dat moet blijven. Het CDA heeft daarvoor een motie en amendement ingediend.

Het CDA vindt dat we moeten bezuinigen op kunst en cultuur.
Stoppen met activiteiten met weinig waardering als het schedelbushokje op het Leerpark en de aan elkaar gelaste wasbakken tegenover de C&A, waar je niet eens je fiets tegen aan mag zetten. Wat ons betreft gewoon een mooie boom en een bankje. Wel willen wij doorzetten op Hofkwartier, Stadsarchief, Energiehuis, Bioscoop, aansprekende festivals, tentoonstellingen, concerten en museum.

Het CDA wil integratie anders aanpakken.
Veel doelgroepen clubs hebben jarenlang goed werk gedaan. Onze waardering daarvoor. Maar nu zijn we in een volgende fase aangeland. Nu vooral integratie nadrukkelijker gaan bevorderen door brede deelname aan sport, school, werk en verenigingen. Dat levert werkelijk integratie op.

Het CDA haakt af bij het verhaal van de oppositie in hun alternatieve begroting waar als invulling van diversiteit en ontmoeting wordt gepleit voor ontmoetingen tussen muziek, theater en beeldende kunst, wereldkeuken, integratiedebat, preken voor andermans parochie, de wereldschool en ‘wat hebben HipHop en Smartlappen met elkaar?’. Erg vaag.
Dat is nou net NIET wat we als overheid moeten gaan organiseren. Maar blijkbaar voor de verenigde oppositie hét thema. Weliswaar zonder geld en met PM post.

Gerelateerde berichten

Wellicht zijn onderstaande berichten ook interessant.