Skip to content

Inhuur externen bij sociale dienst: vaak zeer waardevol

Door William - 27 december 2010 - Nieuws

Namens het CDA was burgerraadslid Peter Heijkoop vorige week aanwezig bij een vergadering over de inhuur van externe medewerkers (= bijvoorbeeld een ervaren ZZP’er met een ambtenarenachtergrond) bij de sociale dienst. Hieronder, in het kort, de inbreng van het CDA:

Bij de Sociale Dienst Drechtsteden maakt men regelmatig gebruik van medewerkers die extern worden ingehuurd. Het CDA vindt dat een goede zaak, zolang de balans tussen vast en tijdelijk personeel maar in orde is. De inhuur van tijdelijke externen getuigt van verstandig beleid, omdat het de gemeente flexibel maakt en externen bovendien een verfrissende invloed kunnen hebben op de organisatie.

Flexibiliteit in het medewerkersbestand is erg belangrijk, omdat (de hoogte van) veel middelen vanuit het rijk maar tijdelijk worden toegewezen, bijv. reintegratie- of inburgeringsbudgetten. Externe inhuur of een tijdelijk contract biedt dan uitkomst, want het continu laten in en uitstromen van vast personeel is enorm kostbaar.

De Sociale Dienst is prima bezig, behaalt haar doelstellingen en verdient dus het vertrouwen vanuit de raad. Daarom plaatste het CDA nog wel een kritische opmerking over de (onzer inziens) achterdochtige en soms zelfs tendentieuze insteek van de vragen die worden gesteld door sommige partijen. De antwoorden van de Sociale Dienst waren desalniettemin glashelder.

  • Op de foto: Peter Heijkoop

Gerelateerde berichten

Wellicht zijn onderstaande berichten ook interessant.