Skip to content

Kandidatenlijst CDA Dordrecht

Stel dat u CDA wilt stemmen, op wie kunt u dan eigenlijk stemmen? Hieronder stellen de eerste acht kandidaten van het CDA Dordrecht zich voor.

 

Ansichtkaart Mijn naam is Bert van de Burgt, bijna 40 jaar getrouwd met Ans. Vader van zes getrouwde kinderen en opa van 18 kleinkinderen. Al sinds 1971 woon ik in Dordrecht. Bijna 37 jaar heb ik zeven scholen (o.a. Museumstraatschool, Marnixschool, Insula College en Hans Petri Groep) mogen leiden als directeur en nu mag ik al drie jaar CDA-wethouder van Dordrecht zijn. Mijn hobby’s zijn lezen, activiteiten met de kleinkinderen en vakanties. Als christen mag ik me inzetten voor gezin, (Zuidhoven)kerk en werk. Zo wil ik van betekenis zijn voor mensen en onze (Dordtse) samenleving, waardoor mensen tot hun recht komen.
Ansichtkaart2 Mijn naam is Peter Heijkoop, 30 jaar. Opgegroeid op een boerderij in een warm nest heb ik de betrokkenheid op mijn omgeving van jongs af meegekregen. Na mijn studie Gezondheidswetenschappen heb ik een aantal jaar in de ouderenzorg gewerkt. Op dit moment werk ik bij een landelijke ouderenhuisvester met de missie: ‘zorgdragen voor goede huisvesting voor kwetsbare ouderen met een smalle beurs.’ In mijn vrije tijd voetbal ik bij Oranje Wit. Eén van de vele fantastische verenigingen die onze stad rijk is. Daar zie ik elke week hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor onze stad. Zij vormen het hart van het verenigingsleven door een wedstrijd te fluiten, jeugd te begeleiden of in de kantine een drankje te schenken. Als raadslid heb ik mij de laatste jaren o.m. ingezet voor vrijwilligers, mantelzorgers, ondernemers en sportverenigingen. Verder vind ik een leefbare, schone en veilige wijk belangrijk voor onze inwoners. De komende jaren wil ik mij als raadslid voor de stad en haar inwoners blijven inzetten.
Schermafbeelding 2014-02-20 om 20.15.33 Mijn naam is Inge Mous. Ik woon en werk al 17 jaar met veel plezier in Stadspolders. Als moeder van drie tienerdochters vind ik veiligheid belangrijk. Zo moet iedereen veilig kunnen oversteken bij rotonde Groene Zoom. Het is aantrekkelijk wonen in Stadspolders door de vele voorzieningen. Sporten moet betaalbaar blijven door het ondersteunen van sportverenigingen en hun vrijwilligers. Openbaar vervoer moet aantrekkelijk blijven door de intercity in Dordrecht te behouden! Ik werk als zelfstandig mediator en adviseur en ben betrokken bij de ledenraad van de Rabobank. In mijn vrije tijd vindt u mij met mijn hond op de Wantijdijk.
Ansichtkaart4 Ik ben bijna 64 jaar, ik ben 38 jaar getrouwd en ik heb drie kinderen. Gedurende 35 jaar was ik huisarts aan de Talmaweg in Dordrecht en nu werk ik soms nog als waarnemend huisarts.  Ik ben vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van de Protestantse Zorggroep Crabbehoff en daarnaast ben ik bestuurlijk actief bij een paar andere  (deels medische) clubs. Als hobby heb ik tennis en literatuur, ik houd van taal en schrijf gedichten. Ik ben lid van de PKN . Van huis uit heb ik een sterk sociaal gevoel  ontwikkeld en met mijn medische kennis kan dat van pas komen in de gemeenteraad.
Ansichtkaart5 Ik ben Christiaan Merkuur, 25, en een geboren en getogen Dordtenaar. Na basisschool Noordhove, het Johan de Wittgymnasium en een studie aan de Universiteit Leiden, werk ik momenteel in de sector van het financieel toezicht. In 2009 ben ik lid geworden van het CDA, omdat ik meer zie in de samenleving dan in de overheid of de markt. CDA’ers zijn betrokken mensen die zich verantwoordelijk voelen voor het welzijn van straat, wijk en stad. Daar voel ik me bij thuis: naast mijn werk en politieke inzet geef ik gastlessen op het Da Vinci en ben ik actief voor Het Parkhuis. Daarnaast doe ik graag mee omdat het aantal jonge mensen in de Dordtse Raad op 2 vingers te tellen is. Jongeren komen nauwelijks aan bod. Nu elke partij de kandidatenlijsten bekend heeft gemaakt, wordt dat helaas wéér bevestigd: het CDA is de enige partij waar jongeren een kans krijgen.
Ansichtkaart6 Mijn naam is Marianne Wamelink, getrouwd met Xander en moeder van Rozemarijn (8) en Valentijn (3).  Na mijn opleiding Gezondheidswetenschappen heb ik gewerkt bij Zorgbelang (patiëntenorganisatie) en een zorgverzekeraar. Om meer ruimte te geven aan mijn vrijwilligerswerk heb ik vervolgens 2 jaar als zelfstandig adviseur gewerkt. Vanaf 1 maart 2014 ga ik als regionaal beleidsmedewerker aan de slag bij de Landelijke Huisartsen Vereniging. Naast mijn betaalde baan (in financiële zin) zet ik mij onbezoldigd in als bestuurslid van stichting het Babyhuis en welzijnsorganisatie Diverz in Zwijndrecht. Dit doe ik omdat ik vind dat iedereen recht heeft op een eerlijke kans in het leven.
Ansichtkaart7 Mijn naam is Sahin Seme, 43 jaar. Ik ben getrouwd met Sumeyye en heb 3 kinderen. Ik ben zowel in Turkije als in Nederland opgegroeid. Na mijn Lerarenopleiding bij de HR&O in Rotterdam ben ik bij het Da Vinci College gaan werken als docent ICT. In mijn vrije tijd heb ik veel vrijwilligerswerk gedaan. Ik was actief in verschillende Turkse organisaties en was mede oprichter van Platform Turkse Dordtenaren. Ik vind dat iedereen in zijn buurt betrokken en actief moet zijn om elkaar te leren kennen en te begrijpen. Als raadslid heb ik mij de laatste jaren vooral ingezet voor jeugd, leefbaarheid en veiligheid van de wijken en het onderhouden van contacten met mijn eigen achterban. De komende jaren wil ik mij als raadslid inzetten om meer mensen te activeren voor deze mooie stad. Want ik vind dat iedere burger op zijn eigen manier iets kan bijdragen aan zijn buurt of wijk.
Ansichtkaart8 Ik ben Theo Oostenrijk, 66 jaar jong en woon in de Dubbeldamse wijk De Hoven. Ik ben getrouwd en vader van 2 kinderen en 3 kleinkinderen. Voor mijn pensionering heb ik bijna 40 jaar bij verschillende woningcorporaties gewerkt. Bij de Protestantse Wijkgemeente Dubbeldam ben ik ouderling-kerkrentmeester en lid van meerdere kerkelijke vergaderingen. Bij CDA-Dordrecht ben ik bestuurslid en daarnaast voorzitter van het overlegorgaan CDA-Drechtsteden. Op sportief gebied tennis ik zo mogelijk 2x per week bij TCD. Ook sport ik regelmatig bij Fit for Free. Ik heb binnen de plaatselijke politiek een warme belangstelling voor Dubbeldam en de zorg voor  ouderen.