Skip to content

12 november 2016 - Door CDA Dordrecht

Tijdens de begrotingsbehandeling, dit maal de begroting 2017,  heeft iedere fractie de mogelijkheid via moties knelpunten op te lossen: Wie wat ouder wordt, is niet altijd meer even goed ter…

12 november 2016 - Door CDA Dordrecht

Tijdens de begrotingsbehandeling, dit maal de begroting 2017,  heeft iedere fractie de mogelijkheid via moties knelpunten op te lossen: In de afgelopen maanden was er veel te doen over de…

12 november 2016 - Door CDA Dordrecht

Tijdens de begrotingsbehandeling, dit maal de begroting 2017,  heeft iedere fractie de mogelijkheid via moties knelpunten op te lossen: Iedereen leest, merkt en ziet dat het aantal verwarde personen toeneemt….

12 november 2016 - Door CDA Dordrecht

Tijdens de begrotingsbehandeling, dit maal de begroting 2017,  heeft iedere fractie de mogelijkheid via moties knelpunten op te lossen: In Dordrecht doen we al jaren ons best om het woonaanbod…

12 november 2016 - Door CDA Dordrecht

Tijdens de begrotingsbehandeling, dit maal de begroting 2017,  heeft iedere fractie de mogelijkheid via moties knelpunten op te lossen: In de afgelopen maanden is er veel te doen geweest over…

10 november 2016 - Door CDA Dordrecht

Maandag zijn de plannen voor het nieuwe Damplein in de Oude School gepresenteerd aan de leden van de raadscommissie Fysieke Leefomgeving en vervolgens aan de vele opgekomen Dubbeldammers. In 2014…

8 november 2016 - Door CDA Dordrecht

Vandaag spreekt de gemeenteraad verder over de Begroting 2017. Fractievoorzitter Bert van de Burgt sprak de volgende tekst uit: Voorzitter, De laatste jaren zijn er in de gemeente Dordrecht zo’n…

11 oktober 2016 - Door CDA Dordrecht

Vandaag werd het startschot gegeven voor de begroting 2017. Alle fractievoorzitters geven een eerste beschouwing voor het komende jaar. Namens het CDA sprak Bert van de Burgt de volgende tekst…

8 oktober 2016 - Door CDA Dordrecht

Onlangs kwam naar buiten dat de gemeente voornemens zou zijn om de huren op Jeugddorp fors te verhogen. Op het terrein van Jeugddorp zitten bijvoorbeeld scouting, dieren- en anderen vrijetijdsverenigingen….

8 oktober 2016 - Door CDA Dordrecht

Onlangs werd bekend dat, door afspraken met AkzoNobel, het vervoer van chloor per goederenwagon teruggedrongen gaat worden. Goed nieuws voor de veiligheid op het spoor, in het bijzonder in Dordt….