Skip to content

28 september 2016 - Door CDA Dordrecht

Op 26 september vond er in Sterrenburg in het cultureel centrum een netwerkbijeenkomst plaats waarbij het ging om eenzaamheidsbestrijding en gezondheidsbevordering  in de wijk. Er waren vertegenwoordigers van de gemeente…

24 september 2016 - Door CDA Dordrecht

Deze week stemde het kabinet in met de zogenaamde ‘adempauze’ voor mensen met ernstige schulden. Bedoeling van deze termijn van 6 maanden is het weer onder controle krijgen van de…

22 september 2016 - Door CDA Dordrecht

In het Da Vinci College vond op 20 september  het jaarlijkse Prinsjesdagontbijt Dordrecht plaats. Van 07.00 uur tot 09.00 uur kwamen zo’n honderd vertegenwoordigers van de gemeente, kerken en maatschappelijke…

19 september 2016 - Door CDA Dordrecht

SC Emma heeft in de afgelopen jaren grote maatschappelijke betrokkenheid getoond door een sportieve kans te bieden aan jongeren in achterstandssituaties en 2 elftallen op te nemen van SC Amstelwijck….

17 september 2016 - Door CDA Dordrecht

Er is veel discussie in de raad over de toekomst van de bibliotheek. De digitalisering van de samenleving neem toe, wat een traditionele bibliotheek voor uitdagingen stelt. De Dordtse bieb…

16 september 2016 - Door CDA Dordrecht

Deze week heeft de politie een statement afgegeven over het vervoer van verwarde personen. De politie stelt dat dit niet de taak is van agenten en vraagt om actie van…

16 september 2016 - Door CDA Dordrecht

Onlangs werd er op verzoek van de CDA-fractie nog eens in de gemeenteraad gesproken over het ‘Right to Challenge’, het Uitdagingsrecht dat burgers hebben om initiatieven te nemen en taken…

16 september 2016 - Door CDA Dordrecht

Soms is het lastig om te kiezen welke woorden je gebruikt. Communicatie is mijn vak en toch struikel ook ik regelmatig over mijn woordkeuze. Het is een ingewikkelde materie, omdat…

12 september 2016 - Door CDA Dordrecht

Met de wissel tussen Kees Rovers en Christiaan Merkuur, ontstond er een vacature voor burgerraadslid. De fractie is zeer verheugd om openbaar te kunnen maken dat Elly van Wenum bereid…

8 september 2016 - Door CDA Dordrecht

Aanstaande zaterdag 10 september start de lancering van de campagne ‘De mantelzorger in beeld’. Het Dordtse College en enkele Dordtse mantelzorgers geven de aftrap om 10.30 uur in winkelcentrum Sterrenburg…