Skip to content

7 juli 2010 - Door William

De communicatiegroep van het CDA Dordrecht zal donderdag 8 juli bij elkaar komen voor een eerste overleg. Ter assistentie zal Arie Slob van het SI (Wetenschappelijk Bureau CDA) aanwezig zijn…

4 juli 2010 - Door William

Het CDA Dordrecht is zich er van bewust dat het contact tussen de Dordtse gemeenteraad en Dordtenaren beter moet. Om het contact tussen het CDA Dordrecht en Dordtenaren te versterken…

4 juli 2010 - Door William

De zomer laat zich de afgelopen dagen van haar warmste kant zien. Een deel van Nederland viert al vakantie in verre oorden of wellicht iets dichter bij huis. Andere delen…

26 juni 2010 - Door William

Inmiddels ligt de voor het CDA zo slecht verlopen Parlementsverkiezing van 9 juni weer meer dan 2 weken achter ons. De formatie is in volle gang. Ook in Dordrecht heeft…

26 juni 2010 - Door William

De komende jaren zal de vergrijzing toenemen. Om in te spelen op deze ontwikkeling is het CDA Dordrecht van mening dat het verstandig is woningen te bouwen/aan te passen volgens…

18 juni 2010 - Door William

Op initiatief van Sahin Seme (Raadslid CDA), heeft CDA wethouder van Steensel alle moskeebestuurders in Dordrecht uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. In het gesprek kwamen de diverse vraagstukken aan bod, die…

17 juni 2010 - Door William

Het CDA Dordrecht is van mening dat er voor de Action, momenteel nog gesitueerd aan de Grote Markt, gezocht moet worden naar een vervangende locatie binnen Dordrecht. De Action is…

17 juni 2010 - Door William

Op 15 juni was burgerraadslid Frans Riet namens het CDA vertegenwoordigd in een advieskamer van de Dordtse Kamers met als onderwerp de raads-informatiebrief over de stand van zaken rondom de…

12 juni 2010 - Door William

Het CDA Dordrecht bedankt alle 5833 Dordtenaren die op ons gestemd hebben. Hartelijk dank voor uw steun.

8 juni 2010 - Door William

Het CDA wil dat het tekort aan technisch geschoolden wordt opgelost. Hiervoor is samenwerking tussen de overheid en de particuliere sector nodig. Het tekort aan mensen met een technische opleiding…