Skip to content

26 april 2016 - Door CDA Dordrecht

In de commissievergadering Fysieke Leefomgeving van 19 april werd het voorstel ‘Vaststellen structuurvisie Windenergie Dordrecht’ besproken. Een voorstel dat de kaders aangeeft als het gaat om de plaatsbepaling, de beoogde…

24 april 2016 - Door CDA Dordrecht

Deze week sprak de commissie Bestuur & Middelen onder andere over het evenementenbeleid. Dit naar aanleiding van een rapport van de Rekenkamer. Kernvraag is het dilemma tussen bestaande en nieuwe…

23 april 2016 - Door CDA Dordrecht

Het mantelzorgcompliment van 2015 is op 20 april 2016 uitgedeeld aan de mantelzorgers van Dordrecht. Een mantelzorger is iemand die gedurende 3 maanden meer dan 8 uur per week informeel…

22 april 2016 - Door CDA Dordrecht

Burgemeester Brok heeft onlangs de levensbeschouwelijke organisaties (Kerken, moskeeën en overige religieuze organisaties) uitgenodigd om gezamenlijk te praten over ‘samen leven’ in deze mooie stad. De eerste bijeenkomst was 19…

20 april 2016 - Door CDA Dordrecht

Op 20 april heeft de raadscommissie Bestuur & Middelen met elkaar gesproken over het vastgoedbeleid. Het beleid is de uitwerking van de kaders die college en raad vorig jaar met…

19 april 2016 - Door CDA Dordrecht

Op 18 april 2016 was wethouder Van der Burgt aanwezig bij de start van Infra Talent. De eerste 8 kandidaten startten met hun vakopleiding bij SPG Infra vakopleidingen op het…

15 april 2016 - Door CDA Dordrecht

Dit is de tweede week dat ik uit persoonlijke interesse en namens het CDA meedoe aan het project 100-100-100. Ik ben de uitdaging aangegaan om met meer dan 100 andere…

14 april 2016 - Door CDA Dordrecht

Deze bijdrage verscheen onlangs in de Dordt Centraal: In de wijk Sterrenburg is een laan genoemd naar de beroemde wiskundige Euler, de Eulerlaan. In 1736 loste Euler met een formule…

10 april 2016 - Door CDA Dordrecht

In het AD van 9 april 2016 las ik een artikel over het alcoholverbod tot de leeftijd van 18 jaar. Ouders gaan er volgens deskundigen te lichtzinnig mee om. Wat…

8 april 2016 - Door CDA Dordrecht

Er is de laatste dagen veel te doen rondom PFOA. Huisarts Kees Rovers: Er is veel ophef over de stof PFOA ( perfluoroctaanzuur, C8HF15O2), die nodig was om teflon te…