Skip to content

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Hier vindt u alle informatie over het verkiezingsprogramma 2014-2018 van het CDA Dordrecht. Mocht u al dingen gelezen hebben, dan ziet u dat het anders is dan andere programma’s. Geen lijsten met grote dossiers, maar een programma geschreven met en door gewone mensen. Niet gericht op de overheid, maar op de samenleving. Op de wijken. Op de punten die komen uit de praktijk. Wij als lijsttrekkers van het CDA passen bij dit praktijkprogramma. Wij kennen de werkvloer van het onderwijs, de zorg, de sport, de huisvesting, de armoedebestrijding en het vrijwilligerswerk. Maar belangrijker nog: wij kennen de mensen op de werkvloer. Wij willen lijsttrekkers zijn die aanspreekbaar zijn, waar de deur altijd open staat, behulpzaam voor mensen die er even niet meer uitkomen. Dat is de houding waar ons CDA voor staat. Met dit praktijkprogramma presenteert het CDA wat er gezamenlijk met u, uw buren of buurtgenoten is bedacht als nodig voor uw wijk. Door samen te werken kunnen we meer voor elkaar betekenen. In de buurt, in de wijk en in de gemeenteraad. Geef daarom ook uw straat een stem: stem CDA.

Het verkiezingsprogramma is onder te verdelen in de volgende vier punten: