Centrum

Woordvoering begroting

Voorzitter, Het CDA is tevreden hoe het college de kadernota en de richtinggevende uitspraken van de gemeenteraad in de voorliggende begroting voor 2013 heeft vertaald. Er ligt een keurige begroting die voldoet aan wat wij er van verwachtten.Wij vinden er onze opvattingen ruim voldoende in terug, ons de dynamiek van Lees verder…

Door Arine van den Heuvel, geleden
Centrum

Beleid Bert van de Burgt scoort landelijk een tweede plaats

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft actuele cijfers bekendgemaakt m.b.t de uitstroom van bijstandsontvangers. 13% van alle bijstandsontvangers zijn uitgestroomd. Landelijk ligt dit percentage gemiddeld op slechts 8%, alleen Zoetermeer haalde met 14% een hogere score. Dit betekent concreet dat er in Dordrecht steeds minder mensen afhankelijk zijn Lees verder…

Door Arine van den Heuvel, geleden
Centrum

Dag van de stage

Vandaag organiseren diverse organisaties de ‘Dag van de Stage’. Een belangrijk evenement, omdat veel jongeren op het MBO moeite hebben met het vinden van een stageplaats. Zonder deze leerervaring (2 keer 3 maanden) krijgen zij echter geen diploma. Anderzijds zijn bedrijven er natuurlijk ook bij gebaat om nieuwe, jonge mensen Lees verder…

Centrum

De Raad op Straat – Het Videoverslag

Op 15 september vond het evenement ‘De Raad op Straat’ plaats, zoals u heeft kunnen lezen in een eerder bericht. Iedere Dordtenaar had de mogelijkheid om problemen of successen aan te kaarten bij raadsleden. Bestuurslid William van Zweeden heeft gedurende de hele dag een aantal opnames gemaakt. U kunt het filmpje hieronder bekijken.

Door Arine van den Heuvel, geleden