Politiek draait om mensen. Politiek is er voor mensen. Politiek is er dankzij mensen. Bij het CDA Dordrecht zijn we ontzettend blij dat we een beroep kunnen doen op een grote groep mensen die middenin de samenleving staan. In de zorg, als ondernemer, jong, oud, je kunt het zo gek niet bedenken of we hebben wel iemand die aan de kwalificatie zou kunnen voldoen.

Het bestuur

Aan de basis van het CDA Dordrecht staat het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van de afdeling. En eens per vier jaar co├Ârdineert zij het proces om te komen tot een kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Meer informatie over het bestuur vindt u hier.

De fractie

Uiteindelijk is het natuurlijk aan u, de kiezer, om een keuze te maken voor een politieke partij. Op basis van het aantal stemmen krijgen wij een aantal zetels toebedeeld. De groep mensen die hier voor aan de slag gaan vormen samen de fractie.
Op dit moment bestaat de Dordtse CDA fractie uit 4 raadsleden en 1 commissielid, respectievelijk Wim van der Kruijff, Arine van der Ham, Theo Oostenrijk, Frank Chapel en Jan van Dam Timmers.

De coalitie en de wethouder

De afgelopen periodes heeft het CDA Dordrecht niet alleen zitting mogen nemen in de gemeenteraad maar ook in de coalitie. De coalitie is de groep van partijen die samen het akkoord opstelt wat we de komende vier jaar in Dordrecht gaan doen.
Momenteel maakt het CDA deel uit van een coalitie met BVD, VVD en CU-SGP.

Omdat de coalitie de visie voor de komende vier jaar bepaalt, stellen zij ook de personen aan die hiervoor uitvoerende verantwoordelijkheid dragen: de wethouders.
Op dit moment is Peter Heijkoop wethouder namens het CDA Dordrecht met in portefeuille onder meer onderwijs, zorg, participatie, werk en inkomen.