De fractie is het politieke orgaan van het CDA Dordrecht. Zij vormen samen het team wat de belangen van de Dordtenaren zo goed mogelijk probeert te behartigen. De fractie vergadert wekelijks, op maandagavond, om de commissie- en gemeenteraadsvergaderingen van de betreffende week voor te bereiden. Daarnaast worden er gedurende de week diverse werkbezoeken gebracht aan instanties in Dordrecht en omgeving. Hieronder vindt u een overzicht van de huidige fractieleden van het CDA Dordrecht.

 

Bert van de Burgt

Fractievoorzitter – Bestuur en Middelen

Bert is zeer breed bekend in het Dordtse (o.a. door zijn activiteiten voor de Buitenwacht) en was leraar/directeur op diverse Dordtse scholen, waaronder de Hans Petri. In de jaren 90 zat Bert al voor het CDA in de Dordtse gemeenteraad en keerde van 2011 tot 2016 terug als wethouder. Inmiddels is hij officieel met pensioen en richt hij zich op de gemeenteraad en zijn kleinkinderen.

Bert is te bereiken via bertvdburgt@kpnmail.nl

 

Inge Mous

Vice-fractievoorzitter – Bestuur en Middelen

Inge is geboren in 1971, woont in Stadspolders en is mediator. Voorheen werkte ze als verpleegkundige. In haar vrije tijd gaat Inge graag motor rijden, wandelen met de hond of duiken. Haar aandachtsgebieden zijn:

 • Dienst Gezondheid & Jeugd
 • Veiligheid
 • Drechtraad
Inge is te bereiken via het mailadres info@mousmediation.nl

 

Christiaan Merkuur

Raadslid – Sociaal

Chris is geboren in 1988, woont in het Reeland en werkt bij de Rotterdamse zorgorganisatie Pameijer. In zijn vrije tijd is hij actief voor Het Parkhuis en het dierenasiel en is hij campagneleider van het CDA Dordrecht. Binnen de gemeenteraad heeft Chris de volgende aandachtsgebieden:

 • Jeugdzorg
 • WMO
 • Sport
 • Economie & Cultuur

Chris is te bereiken via Christiaanmerkuur@hotmail.com

 

Sahin Seme

Raadslid – Fysiek

Sahin is geboren in 1970, woont in Krispijn en is ICT docent op het DaVinci College. In zijn vrije tijd is hij betrokken bij organisaties die zich inzetten voor een veiliger en schoon Krispijn, Crabbehof en Wielwijk. Zijn aandachtsgebieden zijn:

 • Stadsbeheer
 • Bestrijding van graffiti
 • Parkeren
 • Wijken: Krispijn, Crabbehof, Wielwijk

Sahin is te bereiken via het mailadres s.seme@dordrecht.nl.

 

Elly van Wenum

Raadslid – Sociaal

Elly is binnen de fractie verantwoordelijk voor jeugdzorg, onderwijs en sport.

 

Theo Oostenrijk

Burgerraadslid – Fysiek

Theo is geboren in 1947, woont in Dubbeldam en is gepensioneerd. Voorheen werkte hij bij een woningcorporatie. In zijn vrije tijd is hij actief binnen de protestantse kerk in Dubbeldam en zingt hij in een koor. Zijn aandachtsgebieden zijn:

 • Stadsbeheer
 • Parkeren
 • Dubbeldam/De Hoven

Theo is te bereiken via het mailadres t.oostenrijk5@upcmail.nl

 

Kees Rovers

Fractie-adviseur

Kees is geboren in 1950, woont in Crabbehof en is huisarts. In zijn vrije tijd is hij graag bezig in zijn tuin en slaat hij een balletje op het tennisveld. Zijn aandachtsgebieden zijn:

 • Ouderenzorg
 • Mantelzorg
 • Sociale wijkteams
 • Maatschappelijke voorzieningen

Kees is te bereiken via het mailadres keesrovers@hotmail.com

 

Frans Riet

Fractie-secretaris

Frans heeft zich een aantal jaar als lid van de fractie ingezet voor de Dordtse politiek. Vandaag de dag is hij fractiesecretaris. Frans is te bereiken op friet1@kpnmail.nl.