De fractie is het politieke orgaan dat het CDA Dordrecht in de gemeenteraad vertegenwoordigt. De fractieleden vormen samen het team dat de belangen van de Dordtenaren zo goed mogelijk probeert te behartigen conform het CDA verkiezingsprogramma. De fractie vergadert wekelijks op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur om de commissie- en gemeenteraadsvergaderingen van de betreffende week voor te bereiden. Daarnaast worden er gedurende de week diverse werkbezoeken gebracht aan instanties in Dordrecht en omgeving. Hieronder vindt u een overzicht van de huidige fractieleden van het CDA Dordrecht.

Wim van der Kruijff

 • Fractievoorzitter
 • Lid van de commissie Bestuur en Middelen
 • Lid van de commissie Grote Projecten
 • Lid van de Drechtraad
 • Lid van het Presidium
 • Lid van de Werkgeversdelegatie

Mafalda Weerts

 • Vicefractievoorzitter
 • Lid van de commissie Bestuur en Middelen
 • Lid van de commissie Sociaal
 • plaatsvervangend lid van de Drechtraad
 • plaatsvervangend lid van het Presidium

Arine van der Ham

 • Raadslid
 • Lid van de commissie Sociaal
 • Lid van de commissie Grote Projecten
 • Lid van de commissie Toezicht Openbaar Onderwijs
 • Commissievoorzitter

Theo Oostenrijk

 • Raadslid
 • Lid van de commissie Fysiek
 • Lid van de Audit commissie

Frank Chapel

 • Burgerraadslid
 • Lid van de commissie Fysiek

Frans Riet

 • Fractiesecretaris