De fractie is het politieke orgaan van het CDA Dordrecht. Zij vormen samen het team wat de belangen van de Dordtenaren zo goed mogelijk probeert te behartigen. De fractie vergadert wekelijks, op maandagavond, om de commissie- en gemeenteraadsvergaderingen van de betreffende week voor te bereiden. Daarnaast worden er gedurende de week diverse werkbezoeken gebracht aan instanties in Dordrecht en omgeving. Hieronder vindt u een overzicht van de huidige fractieleden van het CDA Dordrecht. Op onze pagina “Mensen” stellen zij zich voor.

 • Wim van der Kruijff

 • Fractievoorzitter
 • Lid van commissie Bestuur en Middelen
 • Lid van de Drechtraad
 • Lid van het Presidium
 • Lid van de Werkgevers commissie

 

 • Mafalda Weerts

 • Vice-fractievoorzitter
 • Lid van commissie Bestuur en Middelen,
 • plaatsvervangend lid van de Drechtraad
 • plaatsvervangend lid van het Presidium

 

 • Arine van den Heuvel – van der Ham

 • Raadslid
 • Lid van commissie Sociaal
 • Lid van de commissie Toezicht Openbaar Onderwijs
 • Commissievoorzitter

 

 • Theo Oostenrijk

 • Raadslid
 • Lid van de commissie Fysiek

 

 • Matthieu Ouwens

 • Burgerraadslid
 • Lid van de commissie Sociaal
 • Lid van de Audit commissie

 

 • Frank Chapel

 • Burgerraadslid
 • Lid van de commissie Fysiek

 

 • Frans Riet

 • Fractiesecretaris