De fractie is het politieke orgaan dat het CDA Dordrecht in de gemeenteraad vertegenwoordigt. De fractieleden vormen samen het team dat de belangen van de Dordtenaren zo goed mogelijk probeert te behartigen conform het CDA verkiezingsprogramma. De fractie vergadert wekelijks op maandagavond van 19.45 tot 22.00 uur om de commissie- en gemeenteraadsvergaderingen, werkbezoeken en contacten in de stad in de komende week voor te bespreken.

Van links naar rechts: Frank Chapel, Jan van Dam Timmers, Arine van der Ham, Wim van der Kruijff, Theo Oostenrijk.

De fractieleden:

Wim van der Kruijff

 • Fractievoorzitter
 • Lid van de commissie Bestuur en Middelen
 • Lid van de commissie Grote Projecten
 • Lid van de Drechtraad
 • Lid van het Presidium
 • Lid van de Werkgeversdelegatie

  Arine van der Ham

  • Vicefractievoorzitter
  • Lid van de commissie Sociaal
  • Lid van de commissie Grote Projecten
  • Lid van de commissie Toezicht Openbaar Onderwijs
  • Commissievoorzitter
  • plaatsvervangend lid van de Drechtraad
  • plaatsvervangend lid van het Presidium

  Theo Oostenrijk

  • Raadslid
  • Lid van de commissie Fysiek
  • Lid van de Audit commissie

  Frank Chapel

  • Raadslid
  • Lid van de commissie Fysiek

  Jan van Dam Timmers

  • Commissielid
  • Lid van de commissie Sociaal

  Frans Riet

  • Fractiesecretaris