Het bestuur van het CDA Dordrecht is het kloppend hart achter de vereniging zelf. Gemiddeld één keer per maand komt het bestuur bij elkaar om het reilen en zeilen van de afdeling te bespreken en eventueel activiteiten op te zetten. Denk hier bijvoorbeeld aan het organiseren van Algemene ledenvergaderingen of politieke discussieavonden, het ondersteunen van de permanente campagne van de fractie en het op orde houden van de financiële en ledenadministratie. Wilt u meer weten over het bestuur? Mail dan naar cdadordrecht.secretariaat@gmail.com.

Van links naar rechts: Jolanda van den Aardwegh, Cor Stapel, Wim van der Kruijff (voorzitter), Henk Klok (penningmeester), Mafalda Weerts, William van Zweeden-de Visser (vice-voorzitter), Theo Oostenrijk, Arine van den Heuvel (secretaris). Niet op de foto: Marianne Plandsoen.