Het bestuur van het CDA Dordrecht is het kloppend hart achter de vereniging zelf. Gemiddeld één keer per maand komt het bestuur bij elkaar om het reilen en zeilen van de afdeling te bespreken en eventueel activiteiten op te zetten. Denk hier bijvoorbeeld aan het organiseren van Algemene ledenvergaderingen of politieke discussieavonden, het ondersteunen van de permanente campagne van de fractie en het op orde houden van de financiële en ledenadministratie. Wilt u meer weten over het bestuur? Mail dan naar cdadordrecht.secretariaat@gmail.com.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • Dik van der Zeijden – voorzitter
  • Kees Rovers – vicevoorzitter
  • Marco Wagemakers – secretaris
  • Cor Stapel – penningmeester
  • Jan van Dam Timmers

De permanente campagneleiding is in handen van Jan van Dam Timmers en Marco Wagemakers.