Met zijn 70 jaar is Theo Oostenrijk de nestor van de huidige fractie en ook op de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen komt hij een heel eind. Maar als er iets niet is afgenomen bij Theo, dan is het wel zijn tomeloze inzet voor de stad en het CDA Dordrecht. Tot aan zijn pensioen was hij als Manager Technisch Beheer werkzaam bij Dudok Wonen in Hilversum. Momenteel bekleed hij een aantal functies waaronder die van burgerraadslid voor het CDA Dordrecht. Daarnaast is Theo fractiesteunlid voor de CDA-fractie Waterschap Hollandse Delta, is hij voorzitter van het regio-bestuur CDA Drechtsteden, Ouderling-kerkrentmeester en voorzitter van de wijkraad van kerkrentmeesters van de wijkgemeente De Wijnstok in Dubbeldam, waar hij tot slot ook lid is van de ontwerpcommissie voor de verbouw van De Wijnstok.

In zijn vrije tijd tennist hij graag, is hij aan het fitnessen of, iets rustiger, kijkt hij TV. Theo is daarnaast volop actief op social media en wil zich als raadslid inzetten op de portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Wonen, de lange-termijn visie voor de stedelijk ontwikkeling en de projecten Spuiboulevard en Spoorzone.