Bij het CDA kunnen we teren op een lange historie. Sinds jaar en dag doen we als partij ons best om midden in de samenleving te staan en die naar eer en geweten te besturen. Een veelomvattende en complexe uitdaging die we met passie aan gaan. Als u ons bevraagt op waar we voor staan, dan kunnen we dat het beste verwoorden in deze vijf thema’s:

Waarden en traditie

Juist daarom wil het CDA onze waarden en tradities beschermen en doorgeven in opvoeding en onderwijs. Van nieuwkomers vragen we respect voor onze waarden, onze cultuur en onze taal. Wie aanspraak maakt op onze democratische vrijheden, onze welvaart en de voorzieningen van onze samenleving heeft ook de plicht deze te onderschrijven, te versterken en uit te dragen.

Familie en gezin

Families zijn het fundament van onze samenleving, de plaats waar mensen voor elkaar zorgen en verantwoordelijkheid nemen. Bijna iedereen groeit op in een gezin en binnen een familie. De familie speelt een grote rol bij het overdragen van de normen en waarden van onze cultuur. 

Eerlijke economie

In een eerlijke economie profiteert iedereen mee van het werk dat we samen verzetten. Dat is nu niet het geval. Werken moet meer lonen en ondernemers verdienen meer ruimte. Daarin verbindt de eerlijke economie de belangen van werknemers en werkgevers, van rendement en verantwoordelijkheid, van zekerheid en kansen.

Zorg voor elkaar

In de zorg draait alles om het vertrouwen dat mensen in een kwetsbare fase – door ziekte of ouderdom – in goede handen zijn van toegewijde verpleegkundigen en artsen, die bij alles wat ze doen de zorg voor de patiënt voorop stellen. Omdat we allemaal steeds ouder worden, wordt ook de zorg voor elkaar steeds belangrijker; in de familie of in kleinschalige voorzieningen in de buurt. Wij stimuleren deze nabije zorg en ondersteunen mantelzorgers in het zware werk dat ze doen.Bij alle veranderingen in de zorg moeten en mogen ouderen, chronisch zieken en gehandicapten altijd kunnen blijven vertrouwen op de zorg die ze nodig hebben. Dat is geen gunst, maar een oprechte en blijvende solidariteit met mensen die het vaak al moeilijk genoeg hebben.

Sterke samenleving

De kracht van onze samenleving ligt in een gedeeld besef van onderlinge verbondenheid, tussen jong en oud, arm en rijk. Die sterke samenleving is bestand tegen de grote veranderingen van deze tijd. In een sterke samenleving voelen burgers zich veilig, thuis en niet overgeleverd aan de bureaucratie van de overheid of de grillen van de markt. Wij zijn zelf de baas. Iedereen doet mee. Met elkaar hebben we de sleutel in handen voor een betere toekomst. Als we vertrouwen hebben in elkaar, staan we sterker in de uitdagingen die op ons afkomen. In de opvang van vluchtelingen, in de bescherming tegen radicalisering en terrorisme en in de onrustige wereld waarin we leven. 

CDA thema’s voor Dordrecht

Als we goed kijken naar de thema’s die spelen in Dordrecht, komen we uit op onze speerpunten hieronder. Wilt u meer weten over één van deze thema’s, klik dan op de betreffende link.

Als u hierboven op één van de links klikt krijgt u meer informatie over het betreffende thema.