Iedereen moet veilig kunnen wonen, veilig over straat kunnen en zich veilig voelen in onze stad. Dat is bij uitstek een kernverantwoordelijkheid van de gemeente. Publieke gerechtigheid begint bij een consequent zero tolerance beleid ten aanzien van criminaliteit in de breedste zin. In Dordrecht werk je voor je brood, houd je je fatsoen en zorg je voor de mensen in je omgeving. Wie asociaal gedrag vertoont, wordt aangepakt. Het asociale gedraag kan klein zijn, zoals het laten verloederen van een pand of voortuin. Of groter, zoals georganiseerde (drugs)misdaad. Ook iets als uitkeringsfraude ondermijnt de rechtvaardigheid.

Het CDA staat voor een samenleving waarin mensen die gewoon (willen) werken respect en waardering krijgen en asociaal, crimineel gedrag wordt aangepakt. Daarom zetten wij in op de volgende punten:

Een veilig thuis

 • Malafide commerciële verkoop aan de deur moet worden verboden en de politie moet meer prioriteit geven aan het groeiende probleem van babbeltrucs.
 • Rookmelders redden levens. Wij maken afspraken met de corporaties dat woningen worden uitgerust met een brandmelder en een CO-melder. Verder dient de brandweer meer voorlichting te geven over de gevaren van brand; met name binnen ouderencomplexen.
 • Aangifte van (poging tot) inbraak moet altijd worden opgenomen door de politie.

Een veilige straat

 • Wijkagenten zijn van enorm belang voor de dagelijkse veiligheid. Wij willen daarom meer wijkagenten. De wijkagent moet voor 100% voor de wijk aan het werk zijn. De wijkagent mag niet opgeroepen worden voor bijzaken elders.
 • Daar waar nodig zetten we per direct cameratoezicht in, zoals eerder op de Lijnbaan, het Vogelplein en de Cornelis de Wittstraat. We monitoren daarbij nauwkeurig of de criminaliteit zich niet verplaatst naar naastgelegen straten.
 • Als het gaat om wietkwekerijen zetten we ons in voor een zero-tolerance beleid. Vaak gaat het hier om extreem brandgevaarlijke activiteiten. Onteigenen van het huis is wat ons betreft dan een mogelijke oplossing.
 • De concentratie aan (zware) zorginstellingen in het centrum, blijft een negatieve invloed hebben op het Vrieseplein en omgeving. Het CDA wil dat er nu echt iets aan gaat gebeuren! Al jaren vraagt de gemeente aan zorginstellingen om cliënten elders onder te brengen. Als er op korte termijn geen actie plaats vindt, moet de gemeente waar mogelijk andere zorgorganisaties gaan contracteren die cliënten wél gespreid kunnen en willen huisvesten.
 • Om het aantal dak– en thuislozen te verminderen wordt housing first voortgezet en komen spoedig de eerste Skaeve Huse naar onze stad.
 • Helaas kunnen sommige mensen niet goed omgaan met hun hond. Dit komt met name voor bij rassen met een van nature agressief karakter. Voor de veiligheid van kinderen voeren we voor deze rassen een muilkorfplicht in.
 • Delen van Stadspolders en Sterrenburg dreigen achteruit te gaan. Wij moeten dit nu al aanpakken in samenwerking met de politie en woningcorporaties en niet wachten tot het te laat is.
 • We promoten de buurt-whatsappgroepen.

Een veilige stad

 • Kinderen moeten veilig naar school kunnen fietsen. Verkeersknelpunten, zoals onveilige situaties bij de Eulerlaan en Groene Zoom moeten worden aangepakt.
 • We voeren een zero tolerance beleid tegen uitkeringsfraude. We verscherpen de controles en investeren in extra (politie)mankracht om misstanden aan te pakken.
 • Het CDA wil geen coffeeshops in de buurt van scholen en/of woonwijken.
 • Motorbendes zijn hier niet welkom. De gemeente moet blijven voorkomen dat dit soort criminele clubs panden in bezit krijgen of gebruiken, bijvoorbeeld met de wet Bibob.
 • Witwassen van crimineel geld is niet oké. We willen meer controles van louche ondernemingen om dit tegen te gaan. Het instellen van een anoniem meldpunt wordt hierbij overwogen.
 • De aanpak van verwarde personen moet goed worden geregeld met politie, zorginstellingen en gemeente. Voor de veiligheid van de samenleving, maar ook voor het welzijn van de verwarde persoon.
 • We eisen meer veiligheid op en rond het spoor. Daarom blijven we lobbyen voor minder gevaarlijke stoffentransport door Dordrecht.
 • Daders van ernstige delicten mogen niet in de buurt wonen van slachtoffers en nabestaanden. De spanning die dit oproept willen we niet in onze buurten en slachtoffers en nabestaanden moeten ‘beschermd’ worden.