Het CDA Dordrecht is positief over het meerjarenplan Toekomstbeeld Binnenstad ’Slijpen aan een diamant’ omdat….

HORECA-ZONES

We het een goed idee vinden om in de binnenstad te gaan werken met horeca-concentratie-zones: Voor rustige, drukkere en nog drukkere horeca gebieden. Er komen op maat gesneden regels wat daar wel of niet kan en mag. Prima. Dat geeft helderheid qua verwachtingen en handhaving.

GROTE MARKT

We het een goed idee vinden om de Grote Markt te transformeren naar een gebied met een veel aantrekkelijker bebouwing, plein met groen erop en met een parkeergarage voor de auto’s van de bewoners eronder. 

Tevens komt er daarmee ook een voor toeristen aantrekkelijke hoofd-verbinding tussen het winkelgebied en het oude havengebied. We hebben er voor gepleit het transformatie gebied uit te breiden richting (en inclusief) het Tolbrugkamp. Daar is verbetering van de leefbaarheid en de sociale veiligheid hard nodig.

MOTIE

Op drie punten hebben we een motie mee ingediend:

Bewonersparticipatie

In de uitwerking vinden we bewoners-participatie belangrijk. Het lijkt nu teveel een een-twee-drietje tussen gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren.

Leefbaarheid
De balans tussen levendigheid en leefbaarheid moet nadrukkelijk een plek krijgen in de te maken afwegingen. Het is niet alleen maar feest in de binnenstad. Bewoners moeten ook rustig kunnen wonen.

Joodse wijk
Bij de transformatie van het gebied rondom de Grote Markt willen een zichtbare verbinding met de Joodse wijk, die zich daar oorspronkelijk bevond. Een historie die alle aandacht  verdiend met de vreselijke gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog.