Wij zijn CDA Dordrecht en dit is waar wij voor staan!

Bij het CDA staan we niet zomaar ergens voor. De thema's hieronder zijn de rode draad bij alles wat we doen. Klik op de icoontjes om meer te lezen over het betreffende onderwerp.

De Zekerheid van Zorg

Krijg ik later dezelfde goede zorg als de mensen nu? En is die zorg nog wel betaalbaar? Als familiepartij staan voor de zekerheid van zorg. Betaalbaar en dichtbij.

Veiligheid

Iedereen moet veilig kunnen wonen, veilig over straat kunnen en zich veilig voelen in onze stad. Daarom zetten we in op een zero-tolerance beleid en een toegankelijke politie.

Vrijwilligers en Verenigingen

Vrijwilligers zijn het hart van onze samenleving. Hulde aan alle vrijwilligers die zich, ieder weekend weer, inzetten voor hun (sport)club!

Leren en Werken

Teveel jongeren vertrekken uit Dordrecht om elders te gaan studeren of werken. Wij zouden graag zien dat jongeren hier niet alleen opgroeien maar hier ook op het gepaste niveau kunnen studeren en werken.

Wonen

We wonen in een prachtige stad met een historisch maritiem karakter. Dit mag wat ons betreft nog veel meer tot uiting komen voor alle Dordtenaren.

Eerlijk bestuur

Wij geloven in de kracht van de samenleving. Daarom moet er meer ruimte komen voor burgerinitiatieven, moeten burgers en hun gemeente meer op elkaar betrokken worden en doen we ons best om bureaucratie terug te dringen.

Een duurzame toekomst voor onze kinderen

Onze stad is onze toekomst. En daarom kunnen we ons niet afsluiten voor het veranderende klimaat. Om onze stad straks door te geven moeten we nu dingen veranderen. Rentmeesterschap.

Het laatste nieuws

Er gebeurt van alles. Bij het CDA. In Dordrecht. Hieronder vindt u een overzicht van het meest recente nieuws.

Frank Chapel, mijn idealen.

Frank Chapel is burgerraadslid voor het CDA in Dordrecht. Hij heeft diverse fysieke zaken in zijn portefeuille. Verkeer, vervoer en bestemmingsplannen zijn een paar onderwerpen waar hij zich mee bezig houdt. Frank Chapel (49) woont Lees verder…

Cornelis de Wittstraat

Goed nieuws voor bewoners van de Cornelis de Wittstraat: het Leger des Heils sluit de locatie voor dagopvang aan de Dubbeldamseweg-Noord. Het CDA is blij, omdat daardoor de al jaren durende overlast op de C. Lees verder…

Neem contact met ons op

Wij proberen uw vragen of opmerkingen zo snel mogelijk te beantwoorden.
Postadres 

Voorstraat 367
3311 CT Dordrecht 

Neem contact op