V.l.n.r.: Franciske van Vugt-Roose, Albert Klerk, Peter Heijkoop (CDA-wethouder), Wim van der Kruijff en Jan van Dam Timmers

De fractie vertegenwoordigt het CDA Dordrecht in de gemeenteraad. De fractieleden, bestaande uit vier raadsleden en een commissielid, vormen samen het team dat de belangen van de Dordtenaren zo goed mogelijk behartigt conform het CDA verkiezingsprogramma.

De fractie vergadert wekelijks op maandagavond van 19.45 tot 22.00 uur om de commissie- en gemeenteraadsvergaderingen, werkbezoeken en contacten in de stad voor de komende week voor te bespreken.

U kunt de fractie altijd benaderen via email (fractie <apenstaartje> cdadordrecht.nl)

De afzonderlijke fractieleden via {voornaam}<apenstaartje> cdadordrecht.nl

Franciske van Vugt-Roose, raadslid (fractievoorzitter)

Portefeuilles: Financiën, samenwerkend en verbindend, leefbaar en veilig, sociaal en zorgzaam, duurzaam en innovatief en cultuur

Lid Presidium

Wijk: Centrum/Noordflank, Reeland

Jan van Dam Timmers, raadslid (vice-fractievoorzitter)

Portefeuilles: Financiën, samenwerkend en verbindend, leefbaar en veilig, sociaal en zorgzaam, duurzaam en innovatief en sport

Plaatsvervangend lid Presidium

Wijk: Krispijn, Sterrenburg

Wim van der Kruijff, raadslid

Portefeuilles: Groen en ruimtelijk, lerend en ondernemend, gezond en levendig, bouwend en bereikbaar

Plv. lid auditcommissie

Wijk: Stadspolders

Albert Klerk, raadslid (fractiesecretaris)

Portefeuilles: Groen en ruimtelijk, lerend en ondernemend, gezond en levendig, bouwend en bereikbaar

Lid Auditcommissie

Wijk: Crabbehof, (incl. Wielwijk en Zuidhoven)

Sandra Doeze Jager, commissielid

Portefeuilles: Lerend en ondernemend (subthema’s: onderwijs en jeugd, beroepsonderwijs en arbeidsmarkt)

Wijk: Dubbeldam