Onderwijs
We investeren in scholen. We zorgen voor schoolzwemmen. De schoolpleinen vergroenen we. We willen nog meer hoger onderwijs. 

Wonen
We gaan bouwen. Studenten, starters, gezinnen en senioren vinden een passende woning. Er komen meer sociale huurwoningen.

Sport
We willen fors investeren in sport. Verenigingen kunnen rekenen op hulp en geld zodat zij hun belangrijke werk kunnen doen.

Jong en oud
We willen verbinding tussen jong & oud. We bouwen voor ouderen seniorenwoningen in hun eigen wijk. Er komt een speelparadijs.

Meedoen
Meedoen is belangrijk. Elk kind gratis lid van een sportclub. Dordt wordt rolstoeltoegankelijk. We bestrijden discriminatie.

Veiligheid
We willen een agent in iedere wijk. We treden op tegen babbeltrucs, hardrijders en geluidshinder. Giftreinen gaan de stad uit.

Milieu
We zorgen voor natuur en cultuur. Een duurzaam geïsoleerd huis maken we voor ieder bereikbaar. We treden op tegen zwerfafval.

Natuur en recreatie

We willen een groener Dordt waar je fijn actief kunt zijn. Betegelde speelplaatsen vergroenen we. Het Wantijbad wordt verwarmd.

Werk en inkomen
We bestrijden armoede. Mensen met schulden helpen we snel. Er is persoonlijke aandacht voor mensen in problemen of eenzaamheid.

Wijken
We zorgen voor een wijkcentrum in elke wijk. Daar is ruimte voor ontmoeting en omzien naar elkaar. We willen schonere wijken.

Verkeer en vervoer
We willen bredere veilige fietspaden o.a. voor schoolkinderen. We maken Dordt goed bereikbaar via transferia met shuttlebusjes.

Kunst en cultuur
We willen toegankelijke cultuur. Jongeren kunnen gratis naar Dordtse musea met de Dordtpas (die de CDA-wethouder realiseerde).

Economie
We zorgen dat Dordt aantrekkelijk is voor bedrijven. We werken samen aan goed opgeleid personeel en passende werkgelegenheid. 

Binnenstad
We maken de binnenstad gezellig met respect voor bewoners. We verbeteren het straatbeeld met o.a. wonen bij en boven winkels.