Wij geloven in de kracht van de samenleving. Zo moet er meer ruimte komen voor burgerinitiatieven. Daarom moet er meer betrokkenheid komen tussen de mensen en hun gemeente. Mensen hebben te vaak te maken met verschillende loketten, een oerwoud aan regels, logge procedures en bureaucratie. Het contact tussen de inwoners van Dordrecht en de gemeente moet laagdrempeliger, klantvriendelijker en kundiger worden. Bij voorkeur door een vast spreekuur op een vaste locatie per wijk. Wanneer de digitale snelweg gevolgd wordt, moet er voor wie dat nodig hebben, een papieren mogelijkheid zijn om zaken te regelen. De gemeente moet beschikken over kundige en bevoegde ambtenaren.

Winkeliers en kleine ondernemers dienen niet langer te worden gehinderd door een ingewikkeld vergunningenstelsel en tal van lasten. Het CDA zal zich inzetten voor lastenverlaging voor (kleinschalige) detailhandel en horeca. Bijvoorbeeld door het aanpassen van het vergunningenstelsel. Onnodige regelgeving moet worden geschrapt. Het ondernemersloket moet zich beter profileren om de ondernemer wegwijs te maken en te helpen. Het kan niet zo zijn dat lokale winkeliers in de knel komen omdat ze verplicht open moeten zijn op zondag.

Veel bedrijven in onze stad zijn sociale (leerwerk)bedrijven die ook plaats bieden aan inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij vinden dat dit door de gemeente meer op waarde moet worden geschat bij opdrachtverstrekkingen. Bijvoorbeeld het onderhoud aan gemeentelijke gebouwen of het drukwerk van folders en flyers zien wij bij voorkeur uitgevoerd door een betrokken, lokale ondernemer met een sociaal gezicht. Dit vragen wij ook van partijen die wij volledig subsidieren, zoals bijvoorbeeld Dordt Marketing. Bovendien moeten gemeentelijke aanbestedingen zo worden vormgegeven dat lokale ondernemers meer kans maken; bijvoorbeeld door het werk op te delen in kleinere opdrachten.

Veel mensen maken zich zorgen over hoe we met elkaar omgaan. Daarom stelt het CDA voor om samen met de inwoners van onze stad, een stadscode met tien regels over waarden en tradities op te stellen. Zo benadrukken we waar we met zijn allen voor staan en zijn we meer verbonden met elkaar. Dordrecht is de oudste stad van Holland. Wij zijn allemaal Dordtenaar, dat is wat ons bindt. Dit willen wij ook uitstralen.

Dordrecht is een stad met een rijke geschiedenis. In 2018 vieren we het 400-jarig bestaan van de Dordtse Synode. In 2020 vieren we dat we 800 jaar geleden stadsrechten kregen. Deze historie moeten we koesteren en meegeven aan onze kinderen. Ieder kind in Dordrecht moet de kans krijgen om de geschiedenis van onze stad te ontdekken. Het CDA wil dat basisscholen en middelbare scholen regelmatig een bezoek brengen aan de musea die onze stad rijk is. Voor basisschoolleerlingen is de entree van alle musea gratis. Voor alle Dordtenaren moet een bezoek aan de Dordtse musea gratis zijn. We realiseren een DordtPas. Deze pas kan door elke Dordtenaar worden aangeschaft. Voor minima geldt een zeer bescheiden tarief (bijv. 5 euro). Met de pas kun je gratis naar de Dordtse musea en krijg je bij tal van voorzieningen, bijvoorbeeld Kunstmin, de bios en het Energiehuis, korting.

Het CDA vindt het belangrijk dat we rechtvaardig omgaan met belastinggeld. Instellingen waar belastinggeld niet wordt uitgegeven aan personeel op de werkvloer maar aan bestuurderssalarissen boven de Balkenende-norm mogen niet deelnemen aan overheidsaanbestedingen.

Het CDA spant zich ervoor in om de OZB niet meer te laten stijgen dan de inflatie. Iets als hondenbelasting mag niet meer dan kostendekkend zijn. Zo belasten we onze burgers niet meer dan noodzakelijk. Afgelopen decennium hebben we fors geïnvesteerd in onze stad en steeds meer toeristen weten onze mooie stad te vinden. Wij vinden het niet onredelijk dat de toeristen ook een bijdrage leveren aan het in stand houden van de voorzieningen en de bijbehorende infrastructuur. Daarom onderzoeken we de invoering van toeristenbelasting bij de grotere hotels in onze stad.

In de regio

De stad Dordrecht is de grootste gemeente binnen de Drechtsteden. Samen met de omliggende dorpen, regelen we bijvoorbeeld de inkoop van (thuis)zorg en werken we aan meer banen. Toch moeten we voortdurend kritisch blijven kijken of de belangen van Dordtenaren voldoende worden gewaarborgd. Het CDA is tegen de vorming van één Drechtstad. Het bestuur van je stad moet zo dichtbij mogelijk bij de bewoner staan en aanspreekbaar zijn. Een Drechtstad is dat niet.

In de wijdere omtrek van Dordt zien we positieve mogelijkheden tot samenwerking, bijvoorbeeld met Rotterdam. Het is goed voor Dordrecht om sterker aan te sluiten op het ‘knooppunt’ dat Rotterdam is. Dat gebeurt al met onze haven, die onderdeel is van de Rotterdamse haven. Wat het CDA betreft kijken we ook naar andere mogelijkheden, zoals het aanleggen van een Lightrail-verbinding tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht of een aansluiting op het metronetwerk.

RTV Dordrecht dient zich door te ontwikkelen tot een streekomroep voor de Drechtsteden. Zo kunnen de kleine regio-omroepen de krachten bundelen én kunnen ze zichzelf beter bedruipen door betere reclame-inkomsten.

BewarenBewaren