Verenigingen zijn het hart van onze samenleving. Hulde aan alle vrijwilligers die zich enthousiast en belangeloos inzetten voor hun (sport)club!

 • We willen flink investeren in onze sportverenigingen en in onze stad. We staan voor goede, duurzame accommodaties die goed bereikbaar zijn. De accommodaties en/of bereikbaarheid van o.a. VV Dubbeldam, DVO en Oranje-Wit moeten beter. Daar maken we ook financiële middelen voor vrij.
 • Dordrecht kan voor nog meer sporten een centrale positie innemen. Turnen bijvoorbeeld, verdient een regionaal topsportcentrum. Het Wantijbad en De Dubbel moeten behouden blijven.

 • Gelukkig hebben we veel vrijwilligers in Dordrecht. Mensen die zich belangeloos inzetten om het anderen naar de zin te maken. Zoals bijvoorbeeld bij onze speeltuinverenigingen: Stadspolders, Oosterkwartier, Zeehavenkwartier, Wielwijk en Victorie of bij de scouting. Zij hebben moeite met het vinden van nieuwe vrijwilligers, terwijl de kinderen in de buurt er enorm veel plezier beleven. Het CDA wil er desnoods met inzet van medewerkers van Drechtwerk of bijstandsgerechtigden vanuit de Sociale Dienst voor zorgen dat de speeltuinverenigingen een toekomst hebben.
 • Dierenasiel Louterbloemen, haar vrijwilligers en de dieren in de stad verdienen nieuwe huisvesting. Het is een belangrijke voorziening; niet alleen voor de stad, maar ook voor de regio.
 • Gesubsidieerde organisaties moeten niet concurreren met verenigingsinitiatieven. Stichting Cultuureducatie ZHZ (Voormalig ToBe) dient zich primair te richten op het aanbieden van activiteiten die niet door andere worden aangeboden.
 • Er zijn tal van vrijwilligers die zich inzetten voor één van de mooie evenementen in onze stad. Denk bijvoorbeeld aan Dordt in Stoom of Rommeldam. Deze mensen moeten niet gehinderd worden door een oerwoud aan regels.
 • Evenementen zorgen voor verbinding tussen mensen. Of dat nu onze inwoners of bezoekers van onze stad zijn. Veiligheid bij evenementen is van groot belang, maar de gemeente blijft verantwoordelijk voor de openbare orde. Daar belasten we geen vrijwilligers mee. De gemeente ontzorgt evenementen organisatoren verregaand waar het gaat om de veiligheid van hun evenementen. Zo kunnen de vrijwilligers zich weer bezighouden met het delen van hun passie én blijven onze evenementen veilig.
 • We willen meer (culinaire en water-) evenementen, want we zijn trots op onze stad!
 • Veel maatschappelijke initiatieven zijn ontzettend waardevol voor de inwoners van onze stad en dragen daarmee ook bij aan de realisatie van beleidsdoelstellingen van de gemeente (bijvoorbeeld armoede terugbrengen, geletterdheid bevorderen). Wij willen deze organisaties daarom ondersteunen met subsidies of huisvesting. Wij scharen onder meer Stichting Present, de Voedselbank en de Voorleesexpres nadrukkelijk in dat rijtje.
 • Prettig samenleven betekent elkaar ontmoeten en naar elkaar omzien. Kerken, moskeeën en andere plaatsen waar mensen bijeenkomen zijn er om elkaar te ontmoeten. Wij steunen deze verbindende en positieve initiatieven. Wij erkennen en steunen de diverse samenleving in Dordrecht en wij vinden het belangrijk dat iedereen die op een positieve manier zijn steentje wil bijdragen zich thuis voelt in onze stad.
 • We realiseren een DordtPas. Deze pas kan door elke Dordtenaar worden aangeschaft. Voor minima geldt een zeer bescheiden tarief (bijv. 5 euro). Met de pas kun je gratis naar de Dordtse musea en krijg je bij tal van voorzieningen, bijvoorbeeld Kunstmin, de bioscoop en het Energiehuis, korting.

BewarenBewaren