We wonen in een prachtige stad met van oorsprong een maritiem karakter. Dit mag nog veel meer tot uiting komen voor alle Dordtenaren. Zo kan de toegang tot het water worden verbeterd. De Spuihaven moet bevaarbaar worden mits de veiligheid gewaarborgd kan worden en er moeten voldoende aanlegsteigers komen zodat je naast de stadsbus ook kunt kiezen voor een watertaxi. Wij willen dat een levendige vaarroute (‘Dordtse Grachten’) ontstaat tussen de Riedijkshaven en de Kalkhaven. De stad moet van de ene naar de andere kant worden ontsloten via het water. Dat past ook goed bij de plannen om de Spuiboulevard op te knappen. We creëren meer ligplaatsen bij aantrekkelijke plaatsen waar toeristen en dagjesmensen graag vertoeven. Ook willen we meer ligplaatsen voor de binnenvaart realiseren.

We willen meer passantenplaatsen en het water in de binnenstad moet makkelijker bevaarbaar blijven. Mooi en schoon water is leuker om op uit te kijken én makkelijker om (recreatief) gebruik van te maken. Het aantrekken van meer waterevenementen past bij onze stad.

Wonen

Het CDA wil dat ieder gezin, ongeacht hoe oud of jong, klein of groot dit is, een woning in onze stad kan krijgen. Daarom bouwen we meer huurwoningen vanaf €700 en meer koopwoningen en – appartementen vanaf €225.000. Ook voor studenten en het duurdere segment (+€500.000) dienen we bij te bouwen om ook (toekomstige) hogere inkomens aan onze stad te binden en daarmee onze voorzieningen op peil te houden. Zo kunnen we aan ieders woonwensen voldoen. Het Dordtse woningaanbod is aan verversing toe. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen, hoger opgeleiden trekken weg omdat er geen duurdere koopwoningen beschikbaar zijn en onze studenten verhuizen naar Rotterdam, Breda of Tilburg om daar op kamers te gaan.

De spoorzone biedt volop ruimte om leuke woningen te bouwen. Daarmee neemt de verloedering op veel plekken af en knapt de stad op, zodat er meer terrasjes en eettentjes bij komen. Daarvoor is het wel randvoorwaardelijk dat de giftreinen van het spoor afgaan. Dit moet onverminderd de inzet blijven bij het ministerie en de spoorvervoerders.

Ook op de plek van het oude Refaja-ziekenhuis in de nieuwe woonwijk Amstelwijck kunnen woningen worden gerealiseerd en we vinden dat de Staart ook een flinke kwaliteitsinjectie verdient. Het eerste wat we nu zien als we via de Staart de stad binnenkomen, is de gevangenis en de McDonald’s. Dit moet anders. De Staart moet grondig gerenoveerd worden. We gaan in overleg met een aantal bedrijven om deze te verplaatsen naar Dordtse Kil. In plaats daarvan bouwen we middenklasse-woningen.

Veilig en prettig wonen is belangrijk. We pleiten voor het aanpassen van de 30km-zones waardoor het niet langer mogelijk is om daar harder te rijden dan toegestaan. Waar nodig willen we 30km-zones in woonwijken uitbreiden. Er wordt opgetreden tegen hardrijders en veroorzakers van geluidsoverlast. Het CDA wil een verbod op quads, luidruchtige brommers en scooters binnen de bebouwde kom. Ze veroorzaken overlast, stank en lawaai en bovendien is de fiets in de meeste gevallen een beter en gezonder alternatief.

Leegstand

Het CDA wil leegstand aanpakken, van winkelpanden tot woningen. Meer leuke winkeltjes en goede wijkvoorzieningen. We maken bestemmingsplannen flexibel, waardoor er een combinatie ontstaat van wonen en werken. Per winkelzone moet in overleg met de winkeliers, bewoners en andere belanghebbenden een plan worden gemaakt. Het is belangrijk dat de winkelpleinen in de wijken behouden blijven en voorzieningen bieden die voor die omgeving nodig zijn. We accepteren het niet als pandeigenaren hun panden laten verloederen. We pakken hen hard aan en starten gelijk (gerechtelijke) procedures als pandeigenaren zich niet bereid tonen om verval tegen te gaan.

 

Parkeren

Parkeren voor inwoners van onze stad wordt steeds lastiger. Zeker nu Dordrecht steeds aantrekkelijker wordt voor toeristen. Er moet een visie komen over parkeren in de binnenstad, waarin een balans gevonden wordt tussen parkeren op straat en in parkeergarages. Waar dit helpt om het parkeerprobleem te verminderen, wil het CDA het betaald parkeren na 20 uur afschaffen, zodat onze stad meer uitnodigt om gezellig een hapje te eten, elkaar te ontmoeten of naar een voorstelling te gaan.

In delen van met name Stadspolders en Sterrenburg is er sprake van te hoge parkeerdruk. Daardoor kunnen veel Dordtenaren na hun werk de auto niet kwijt vlakbij hun huis. In de wijken dient er voldoende parkeergelegenheid te zijn, daarom dient de gemeente met de bewoners te onderzoeken hoe de parkeerdruk verminderd kan worden.

 

Bereikbaarheid

Dordrecht moet goed bereikbaar zijn. De begraafplaatsen moeten per openbaar vervoer eenvoudig bereikbaar worden gemaakt en gehouden. De pont naar Werkendam moet blijven. De verbinding met Breda moet worden hersteld en we zetten vol in op een treinstation voor het gebied Leerpark / Gezondheidspark / Sportboulevard. De ontwikkelingen in het gebied en de vele tienduizenden reizigers en vele honderden busbewegingen iedere dag rechtvaardigen een treinstation op korte termijn. Er moet zo spoedig mogelijk een gesprek aangegaan worden met de NS, met ondersteuning vanuit onze Tweede Kamerfractie in Den Haag.

Om het station in onze stad aantrekkelijk te maken, moet de stationsomgeving echt op de schop. De zuidflank van het stationsgebied moet worden opgeknapt met mooie woonappartementen en leuke tentjes om wat te eten of drinken.

Op punten waar het openbaar vervoer direct naast grote ontsluitingswegen stopt, zoals bijvoorbeeld bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis, onderzoeken we of goedkope parkeerplaatsen in combinatie met een vervoersbewijs voor het OV een mogelijkheid is om de parkeerdruk in de binnenstad te verminderen.

BewarenBewaren