Het CDA Dordrecht komt dit eerste kwartaal van 2023 met een initiatiefvoorstel om het fietsen in Dordrecht veiliger en aantrekkelijker te maken.

We hebben al van veel Dordtenaren input en ideeën ontvangen hoe en waar dat zou kunnen.

De belangrijkste rode draden in alle voorgestelde verbeteringen zijn:

  1. Zorg voor zoveel mogelijk vrijliggende en bredere fietspaden;
  2. Verwijder obstakels en paaltjes, zeker die waar je niet met twee fietsers naast elkaar langs kunt;
  3. Maak snelle, doorgaande hoofdroutes voor fietsers tussen de wijken onderling en naar de binnenstad.

Als je dat wilt, zijn een aantal cruciale keuzes nodig. Bijvoorbeeld:

  • Vervang verkeersremmende paaltjes en obstakels allemaal door verkeersdrempels;
  • Voer waar nodig op hoofdroutes voor fietsers eenrichtingsverkeer voor auto’s in om daarmee ruimte te creëren voor vrijliggende en bredere fietspaden;
  • Geef fietsers op hoofdroutes vaker voorrang op de auto, bijvoorbeeld door een voorrangsregeling of andere afstelling van verkeerslichten.

Het CDA Dordrecht is benieuwd naar uw suggesties. Bijvoorbeeld:

– waar ziet u ruimte voor een breder, veiliger fietspad?
– waar zou u de fietser voorrang willen geven op de auto?
– in welke straat vindt u het voor fietsers veiliger worden met eenrichtingsverkeer.

We zouden het waarderen als u ons wilt helpen met uw suggesties daarvoor. Deze kunt u mailen naar fractie@cdadordecht.nl of klik op CONTACT boven aan deze pagina.

Categorieën: Veilig fietsen