CDA en CU-SGP stellen vragen over bouwplannen aan Karel Doormanweg

Op de hoek van de Karel Doormanweg en de Laan der Verenigde Naties is de oude schoolhuisvesting gesloopt en wordt voor het Drechtstercollege (speciaal onderwijs) nieuwe huisvesting gebouwd. Dat kan binnen het huidige bestemmingsplan. Het is bekend dat het de bedoeling is om aan/boven die nieuwe school een woontoren te realiseren. Daarvoor liep recent een inspraakprocedure. Voor deze woningbouwontwikkeling is aanpassing van bestemmingsplan nodig. Lees meer…

Dordtse Handjes

Woordvoering van fractievoorzitter Franciske van Vugt-Roose namens het CDA Dordrecht bij de behandeling van de Kadernota (algemene beschouwingen) 2024. Voorzitter,  Het CDA Dordrecht heeft oog, oor en hart voor deze stad en heeft veel waardering voor de ‘handjes’ van onze stad. Dordt kan niet zonder alle Dordtenaren die dag aan dag klaar staan voor anderen. Lees meer…

Fijn Fietsen in Dordrecht

In de gemeenteraadsvergadering van 14 maart 2023 diende Albert Klerk, namens de fractie van CDA Dordrecht een initiatiefvoorstel in onder de titel ‘Fijn Fietsen in Dordrecht – waar de fietser meer voorrang, ruimte en comfort krijgt. Fijn Fietsen in Dordrecht, waar de fietser meer ruimte, voorrang en comfort krijgt. Dit Lees meer…