Woordvoering begroting

Voorzitter, Het CDA is tevreden hoe het college de kadernota en de richtinggevende uitspraken van de gemeenteraad in de voorliggende begroting voor 2013 heeft vertaald. Er ligt een keurige begroting die voldoet aan wat wij er van verwachtten.Wij vinden er onze opvattingen ruim voldoende in terug, ons de dynamiek van Lees meer…