Beschermd wonen

Recent sprak de gemeenteraad over de stand van zaken rondom ‘Beschermd Wonen’ voor mensen met een verstandelijke of geestelijke beperking. Fractielid Kees Rovers: Het CDA vindt in dit verband dat het om twee zaken gaat: In de eerste plaats gaat het om een passende , goede opvang van mensen die Lees meer…