Verbinding in de stad

Burgemeester Brok heeft onlangs de levensbeschouwelijke organisaties (Kerken, moskeeën en overige religieuze organisaties) uitgenodigd om gezamenlijk te praten over ‘samen leven’ in deze mooie stad. De eerste bijeenkomst was 19 januari met diverse levensbeschouwelijke en geloofsgemeenschappen, diverse kerkgenootschappen, Raad van Kerken, Leger des Heils, de Hoop, moskeeën en kerkelijke verenigingen. Lees meer…