SahinBurgemeester Brok heeft onlangs de levensbeschouwelijke organisaties (Kerken, moskeeën en overige religieuze organisaties) uitgenodigd om gezamenlijk te praten over ‘samen leven’ in deze mooie stad. De eerste bijeenkomst was 19 januari met diverse levensbeschouwelijke en geloofsgemeenschappen, diverse kerkgenootschappen, Raad van Kerken, Leger des Heils, de Hoop, moskeeën en kerkelijke verenigingen. De tweede bijeenkomst was 9 februari met gereformeerde gemeenten, hervormde gemeenten, protestantse gemeenten en katholieke kerken. De derde en het laatste was 19 april met internationale kerken en enkele evangelische gemeenten.

De aanslagen en het geweld in de wereld brengen onrust met zich mee. De media staan vol met berichten over polarisatie in de samenleving en radicalisering van een klein clubje jongeren. De gevolgen hiervan zijn merkbaar in de samenleving. Gelukkig leven in Dordrecht 110 verschillende nationaliteiten en diverse culturen en religies in goede verstandhouding met elkaar. Zonder de ogen te sluiten voor wat er beter kan, zou het goed zijn wanneer we ons als samenleving realiseren dat we bijna overal gewoon prettig met elkaar samenleven. Elkaar helpen met de tuin, boodschappen doen, de buren het spreekwoordelijke ‘kopje suiker’ lenen. Dat zijn geen zaken die de krant halen, maar daarmee niet minder belangrijk. Dit soort contact zorgt voor verbinding en vertrouwen.

Het CDA vindt het belangrijk en positief dat burgemeester Brok de verbindende rol op zich neemt en pro-actief het gesprek aangaat met de diverse geloofsgemeenschappen. Op deze manier ontstaan nieuwe vormen van contact. Alles begint met een eerste stap. Wij waarderen dan ook de inzet van onze burgemeester en werken met ons netwerk graag mee om de Dordtse gemeenschap ook in de toekomst hecht en verbonden te houden.

Categorieën: Geen categorie