Op 10 januari hield het CDA Dordrecht de traditionele nieuwjaarsborrel. Locatie was Grand-Café Groothoofd. Van 20.00 tot 22.00 waren het bestuur en de fractie aanwezig om met de leden het glas te heffen op een voorspoedig 2011. Het was goed om te zien dat vele leden aanwezig waren om bij te praten en de onderlinge banden te verstevigen: de afdeling heeft haar flair weer terug. De activiteiten van de afgelopen maanden waren het begin van een nieuwe en permanente zichtbaarheidscampagne. Dat heeft tot dusver het nodige resultaat. Na het congres mochten we al enkele nieuwe leden verwelkomen en na deze borrel is het CDA Dordrecht wederom versterkt. Ditmaal met drie nieuwe leden. Ook interesse om lid te worden en/of u in te zetten voor het CDA Dordrecht? Vraag dan eens een fractie of bestuurslid op de koffie voor een vrijblijvende kennismaking. Hoe meer mensen het CDA Dordrecht steunen, hoe sterker de afdeling zich kan profileren!

Nu de nieuwjaarsborrel is afgesloten, kijkt de fractie weer vooruit. Op 11 januari worden de eerste stukken weer besproken in de raadsvergadering. Op maandag 17 januari komt de fractie weer voltallig bijeen voor de wekelijkse fractievergadering. Er zal onder andere gesproken worden over de onderwerpen die het college van B&W in de komende raadsvergaderingen wil bespreken, het huis-aan-huis uitdelen van een informatiebrief en de komende campagne-acties. Zo is de voorbereiding voor de twee Dordtse campagnedagen voor de Provinciale Statenverkiezingen in volle gang. Het foldermateriaal is al afgeleverd en zal op 19 en 26 februari worden uitgedeeld. We houden u, zoals gebruikelijk, op de hoogte.

  • Op de foto: de Dordtse raadszaal
Categorieën: Nieuws