Dordtse Handjes

Woordvoering van fractievoorzitter Franciske van Vugt-Roose namens het CDA Dordrecht bij de behandeling van de Kadernota (algemene beschouwingen) 2024. Voorzitter,  Het CDA Dordrecht heeft oog, oor en hart voor deze stad en heeft veel waardering voor de ‘handjes’ van onze stad. Dordt kan niet zonder alle Dordtenaren die dag aan dag klaar staan voor anderen. Lees meer…

De kaders voor 2022

Op 22 juni hield fractievoorzitter Wim van der Kruijff in de gemeenteraad de volgende beschouwing over de door het college van B&W voorgestelde kadernota 2022: Voorzitter, Er wordt betrekkelijk weinig nieuws in deze kadernota voorgesteld. Over de wat het CDA betreft echt baanbrekende kaders gaan we volgende maand in de Lees meer…