Het resultaat telt en daar gaat het om!

In december 2018 heeft het CDA een initiatiefvoorstel ingediend voor het uitbreiden en optimaliseren van de parkeervoorziening bij de SV/CKV Oranje Wit op het sportpark Stadspolders. Daarbij wordt er ook een apart fietstracé gerealiseerd, belangrijk voor de verkeersveiligheid voor de vele fietsende sporters en toeschouwers. Raadslid Theo Oostenrijk: “Nu 2,5 Lees meer…

Politiek in Perspectief

2021 – in Politiek Perspectief Dit jaar 2021 wordt in veel opzichten een jaar van hoop en verwachting. Wij kijken allen uit naar een terugkeer naar het ‘normale’ leven, ook in politiek opzicht. Binnenkort wordt de Perspectiefnota besproken. Daarin schetst het college een perspectief voor de jaren tot 2030. Een Lees meer…

De begroting van 2021

Op 10 november heeft CDA-fractievoorzitter Wim van der Kruijff het volgende gezegd over de Dordtse begroting voor 2021: Voorzitter, Onze wereld, ons land, onze stad heeft het moeilijk. Vandaag beperken we ons tot onze stad. Het CDA ziet drie belangrijke thema’s voor het Dordtse beleid in 2021: Niet bezuinigen, maar Lees meer…

Welstand

Afgelopen week kwam in het nieuws dat de welstandscommissie een negatief advies heeft afgegeven over de door voetbalvereniging RCD te bouwen kleedkamers / kantine. Op een sportpark. Nu vraag ik me af in hoeverre het zin heeft om dit soort zaken überhaupt aan een welstandscommissie voor te leggen. En áls Lees meer…

Dordtse binnenhavens.

Op 23 juni is de Beleidsvisie Dordtse Binnenhavens vastgesteld, een beleidsstuk waarin een kader is vastgelegd waarmee activiteiten en aanvragen over het gebruik van onze binnenhavens kunnen worden beoordeeld. Tevens geeft het na jaren van onzekerheid duidelijkheid en rechtszekerheid over het ligplaatsbeleid voor historische schepen. Dat betekent tevens duidelijkheid over Lees meer…