Op zaterdag 8 januari was het CDA Dordrecht aanwezig op de nieuwjaarsreceptie van het CDA Zuid-Holland. Namens onze afdeling waren bestuursleden Theo Oostenrijk en Christiaan Merkuur afgereisd naar Rotterdam Delfshaven om bij te praten, te luisteren naar CDA Minister van Financiën Jan Kees de Jager en het te hebben over de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen. De opkomst was hoog en naast de prominenten de Jager, Wim van de Camp (Europa), Liesbeth Spies (Lijsttrekker Zuid-Holland) was ook oudgediende Ruud Lubbers aanwezig.

Naast de gebruikelijke wensen voor het nieuwe jaar, was er ook veel aandacht voor de Provinciale Statenverkiezingen. De programma’s voor de regio’s in Zuid-Holland waren verkrijgbaar en zijn gisteren en vandaag opgehaald door de plaatselijke campagneleiders. Het is een zeer positief punt dat elke regio nu een eigen programma heeft. Er worden dus niet langer anonieme provincie-folders uitgedeeld, maar juist folders die de politiek weer plaatselijk en vertrouwd maken. Het programma is dan ook opgesteld in nauw overleg met de plaatselijke CDA afdelingen. Het CDA Dordrecht heeft wat dat betreft in de afgelopen maanden sterk gelobbyd voor meer Dordtse veiligheid. Het spoortransport vormt een groot risico. Ook chemische bedrijven (met opslagcapaciteit) in de omgeving vormen een risico, wat helaas bevestigd wordt door de brand in Moerdijk. Desalniettemin is lobbyen niet per definitie succesvol.

Het CDA Dordrecht is daarom trots om aan te kondigen dat de Dordtse problematiek is opgenomen in het verkiezingsprogramma van het CDA Zuid-Holland (Provinciale Statenverkiezing, 2 maart). Het CDA Zuid-Holland zal zich inzetten voor meer nachtvervoer, het verlagen van de toegestane snelheid, een apart goederenspoor om de Drechtsteden heen en de technische verbetering van het spoor. Zo pleit het CDA onder andere voor een zo snel mogelijke invoering van het ERMTS spoorbeveiligingssysteem tussen rangeerterrein Kijfhoek en Rotterdam. Een apart goederenspoor kan Dordrecht in de toekomst ook structureel veiliger maken. Daarnaast is in het verkiezingsprogramma opgenomen dat er verregaand en strikt moet worden gehandhaafd op risicovolle bedrijven. Ook staat er in het verkiezingsprogramma dat het aantal transporten van gevaarlijke stoffen wordt verminderd.

Deze punten zijn wat het CDA Dordrecht betreft een positieve aanzet om Dordrecht veiliger te maken.

  • Op de foto: Christiaan Merkuur en Theo Oostenrijk voor de Pilgrimfatherkerk in Delfshaven.
Categorieën: Nieuws