Frans Riet was aanwezig bij een bijeenkomst over het gebouw aan de Oranjelaan waar het Johan de Witt zijn bovenbouwlocatie had:

Per 1 juli 2010 is het voormalige schoolgebouw aan de Oranjelaan 264 leeg gekomen. Voor het gebouw dat tot voorkort gebruikt werd door het Johan de Witt-gymnasium, wordt er gezocht naar een nieuwe bestemming. Het gebouw heeft een uitstraling die past in de wijk. We moeten daarom proberen het gebouw te behouden. Op 21 december was er een adviescommissie met insprekers uit de buurt. De mensen maken zich zorgen over de leefbaarheid van de buurt, nu er plannen zijn om daar de Stichting Seda onder te brengen. Op dit moment betrekt genoemde stichting een pand in de binnenstad, maar omdat dit te klein is geworden zoekt de Stichting, die voor de allochtone gemeenschap in Dordt diverse activiteiten ontwikkelt, een groter pand.

De insprekers maakten duidelijk absoluut geen bezwaar te hebben tegen Seda als organisatie. Men was vooral bang dat verschillende leefbaarheidaspecten achteruit zouden gaan. Zo worden er o.a. problemen verwacht t.a.v. de parkeerruimte. Insprekers en andere aanwezigen verdienen een compliment voor de waardigheid waarmee over dit onderwerp werd gesproken. De adviescommissie heeft vooral aangedrongen op een nader onderhoud tussen de Stichting en de bewoners uit de omgeving. Er is nog veel onduidelijkheid over wat verwacht kan worden met de komst van deze Stichting op de Oranjelaan. Zo bleek dat veel mensen die naar Seda gaan, niet met auto’s komen, maar lopend of fietsend.

Overigens moeten we natuurlijk niet vergeten dat het Johan de Witt Gymnasium in het verleden ook de nodige parkeerruimte gebruikte. Alleen was dat vooral overdag. De Stichting Seda zal ook ’s avonds activiteiten ontwikkelen.

We zullen als CDA Dordrecht de ontwikkelingen nauwlettend volgen.

  • Op de foto: Frans Riet
Categorieën: Nieuws