Het CDA Dordrecht probeert u zo actueel mogelijk op de hoogte te houden van de zaken die spelen in de gemeenteraad. Daarom plaatsen wij vandaag, donderdag en vrijdag wederom stukjes over punten die zijn besproken tijdens de (commissie)vergaderingen van gisteren.

Op 18 januari werd er een adviesronde georganiseerd over het voortijdig schoolverlaten. Het college is te spreken over de tot nu toe behaalde resultaten. De adviescommissie vond wel dat de onderbouwing wat vaag was. Het leek er op dat gelden een beetje in de grote potten van het MBO verdwenen, zonder concrete merkbare resultaten.

Onze CDA wethouder onderwijs, Dion van Steensel, hield een goed betoog. Hij overtuigde de commissie ervan dat het geld prima besteed werd. Mede door de subsidies van afgelopen jaren kan de ambitie waarschijnlijk behaald worden om in 2014 minder dan 400 voortijdig schoolverlaters te hebben.

Om een beter inzicht te krijgen in de bestemming van de 7 ton die de gemeente beschikbaar stelt, zal er nog voor de zomervakantie een overleg worden georganiseerd tussen de raad en partijen zoals de Hans Petri, Da Vinci College, Leerplicht en andere betrokkenen. Misschien dat dan ook gesproken kan worden over een andere opzet. Als CDA denken we daarbij aan een groter netwerk met meerdere samenwerkingsverbanden van het onderwijs, zowel voor wat betreft voortgezet onderwijs als primair onderwijs.

  • Op de foto: Frans Riet
Categorieën: Nieuws