Vandaag wederom een artikel over de gemeentevergaderingen van dinsdag. Frans Riet vertelt:

In de adviescommisie van 18 januari is er gesproken over de plannen van FC Dordrecht m.b.t de bouw van een nieuw stadion.

Het CDA steunt de plannen zoals die er nu zijn. FC Dordrecht zal binnenkort met een concreet uitgewerkt plan komen. Eerst dan kunnen we kijken of we echt akkoord kunnen gaan. Er zijn diverse aspecten die nog onderzocht moeten worden. Zo staat de vraag centraal of de grondtransactie zoals de gemeente die voor ogen heeft, wel overeenkomt met Europese richtlijnen. Ook moet er gekeken worden hoe bestemmingsplannen eventueel moeten worden aangepast. Belangrijk is daarnaast dat de zaken die men naast het voetbal ook in en rond het stadion wil huisvesten, niet haaks staan op de plannen die de gemeente heeft met de Sportboulevard, waar ook aan sport verwante zaken worden gehuisvest.

Kortom, het CDA staat tot dusver achter de plannen en hoopt dat zo het betaald voetbal in Dordt een gezonde bedrijfstak kan worden en blijven.

  • Op de foto: Frans Riet
Categorieën: Nieuws