Vandaag het derde stukje over de vergaderingen van dinsdag:

In de adviescommissie van 18 januari werd het voorstel behandeld om in te stemmen met de vervroegde sluiting van de Derde Merwedehaven. Het CDA is blij met het vooruitzicht dat we de stortplaats eerder kunnen sluiten, omdat het CDA überhaupt altijd al tegen de komst van deze Merwedehaven is geweest. Destijds was daar echter geen meerderheid voor te vinden.

De afgelopen jaren zijn er vele discussies en onduidelijkheden geweest welke stoffen er wel en niet gestort mogen worden en welke stoffen er feitelijk gestort zijn. Dit zorgde regelmatig voor overlast in Dordrecht en Sliedrecht. Mede om die reden waren er diverse juridische conflicten met de exploitanten.

Het feit dat niet duidelijk is wat wel of niet gestort is, zorgt voor speculaties over de gezondheidsrisico’s. Het CDA is blij dat er aan die onduidelijkheid en strijd een einde komt. Afgesproken is dat er inzage wordt gegeven wat er gestort is. Op een vraag van Peter Naeije, namens de CDA-fractie, heeft wethouder Sleeking aangegeven dat het college transparantie ook heel belangrijk vindt en dat hij de raad daarom 2x per jaar zal informeren over de ontwikkelingen.

Het vervroegd sluiten van de stortplaats kost de gemeente een bedrag van bijna € 4,4 miljoen. Het grootste deel van dit bedrag betreft inkomsten die aan de gemeente betaald zouden worden de komende jaren, maar er wordt ook een bedrag van € 700.000,- betaald om te voorkomen dat er onverpakt asbesthoudend materiaal wordt gestort. Het CDA is bereid om met deze grote kosten in te stemmen om zo het storten van onverpakt asbesthoudend materiaal direct te beëindigen en de stortplaats vervroegd te sluiten.

Vanuit de adviescommissie kwamen nog wel een aantal kritische vragen van vooral D’66. Er was veel wantrouwen vanwege de geschiedenis en de vraag was of de overeenkomst nu echt een einde zou maken aan het storten van gevaarlijke stoffen, zoals asbesthoudend materiaal.

Het CDA heeft er alle vertrouwen in dat het door het college behaalde onderhandelingsresultaat voldoende waarborgen biedt. Over het stoppen van storten van onverpakt asbesthoudend materiaal zijn duidelijke afspraken gemaakt. Wel vindt het CDA het ook belangrijk dat er voor het sluiten van een overeenkomst duidelijk moet zijn welke andere stoffen de komende jaren voor de sluiting op 1 januari 2013 nog gestort kunnen worden. Het college heeft toegezegd te proberen die inzage zo snel mogelijk te willen verstrekken.

  • Op de foto: Peter Naeije
Categorieën: Nieuws